W5W jsou žárovky pro obrysová světla


NejvÄ›tší pozornost pÅ™i výbÄ›ru vhodné žárovky pro osobní automobil vÄ›nují Å™idiÄi halogenovým zdrojům pro pÅ™ední svÄ›tlomety, tedy pro svÄ›tla potkávací (tlumená) a dálková. To je celkem pochopitelné, protože pÅ™ední svÄ›tla jsou za snížené viditelnosti a za tmy prodloužený Å™idiÄův zrak. DobÅ™e pÅ™ed sebe vidÄ›t a být také snadno a rychle spatÅ™en ostatními Å™idiÄi v provozu je to základní, na co se ve veÄerních a noÄních hodinách musíme spolehnout.rozsvícená svÄ›tla na zasněžené silnici
Stejnou pozornost bychom ovÅ¡em mÄ›li vÄ›novat i ostatním žárovkám, s nimiž je jízda bezpeÄná. Tedy zejména smÄ›rová a brzdová svÄ›tla, mlhovky a také svÄ›tla parkovací, neboli obrysová s autožárovkami W5W. Neříká se jim „obrysová“ náhodou, vyznaÄují totiž pÅ™ibližný vnÄ›jší tvar vozu pro kolem jedoucí Å™idiÄe, kteří registrují zaparkovaný vůz v místech problematických – Å¡patnÄ› viditelných, na krajnici podél jízdního pruhu, na výjezdech polních a lesních cest, na neosvÄ›tlených místech pro parkování atp.

Důvěřujte originálním výrobkům ověřené znaÄky

ZnaÄkový výrobce ve svém vlastním zájmu udržení dobrého jména dbá na to, aby z výrobních linek putovalo na trh zboží prvotřídní kvality. Zákazník má souÄasnÄ› s dobrým firemním renomé záruku, že nebude podveden, a že může od výrobků oÄekávat to, co je veÅ™ejnÄ› prezentováno. V poslední dobÄ› vÅ¡ak proudí do Evropy z asijských továren velké množství zboží pochybné kvality a právÄ› žárovky mohou být v tomto smÄ›ru velmi oÅ¡idné. PÅ™ece jen to není „obyÄejný textil“, ale po technické stránce složitý výrobek.veÄerní mÄ›stský provoz
Vyplatí se tedy vsadit například na znaÄku Tungsram, Philips, Äi Osram, a to nejen u autožárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů, ale i pro svÄ›tla obrysová a smÄ›rová. Utratíte sice o nÄ›kolik desítek korun víc, ale na druhé stranÄ› uÅ¡etříte za pÅ™edÄasnou výmÄ›nu svÄ›telných zdrojů, za náklady v autoservisu a také zbyteÄnÄ› utracený Äas a nervy spojené s Äastými závadami.

Author: