LED žárovka 20 W versus wolframová žárovka 150 W


Svit klasické žárovky s vláknem mÄ›l nÄ›co do sebe, svÄ›tlo mÄ›lo příjemnou barvu a pÅ™edevším naprosto ideální index podání barev, tedy jinými slovy, pod umÄ›lým svÄ›tlem mÄ›ly vÅ¡echny pÅ™edmÄ›ty pÅ™irozenou barvu a lidský zrak je vnímal tak, jako za denního sluneÄního svÄ›tla. Tím vÅ¡ak výÄet výhod konÄí. MÄ›li bychom se také zaměřit na tu druhou stranu mince.osvÄ›tlení hotelové chodby
Extrémní zahřívání – s vláknovou žárovkou to nebylo snadné se zajiÅ¡tÄ›ním protipožární bezpeÄnosti. Průchod elektrického proudu tenkým vlákénkem dokázal sklenÄ›nou baňku doslova rozpálit a spolu s ní se zahřívala i objímka patice a samotné svítidlo. Teplota byla natolik vysoká, že pÅ™i náhodném doteku https://www.zivotstantrou.cz/tantra-online-zdarma/ hoÅ™lavého materiálu (papíru, sena nebo slámy), a nÄ›kdy i syntetických hoÅ™lavin (polystyrenu, barev a Å™edidel) doÅ¡lo ke vznícení. Výjezdy hasiÄů byly bohužel pomÄ›rnÄ› Äasté. S LED žárovkou 20 W , která nahrazuje svit 150 W žárovky s wolframovým vláknem, je svícení rozhodnÄ› bezpeÄnÄ›jší, zahřívá se mnohem ménÄ› a pravdÄ›podobnost vzniku požáru je minimální.osvÄ›tlení pracovního koutu
Extrémní spotÅ™eba a mizivý výkon – wolframové vlákno má úžasnou schopnost dlouhou dobu odolávat napÄ›tí elektrické energie. Tato fyzikální vlastnost se ovÅ¡em využívá z valné vÄ›tÅ¡iny (cca 80 – 90 procent) jako zdroj tepla, a zbytek energie se pÅ™eměňuje na viditelné spektrum svÄ›tla. Tohoto jevu dodnes využívají nÄ›kteří chovatelé plazů a pÄ›stitelé kvÄ›tin a zeleniny, kde je svÄ›tlo a teplo žádoucí. Jako zdroj svÄ›tla je to vÅ¡ak velmi neekonomické Å™eÅ¡ení, a jestliže nahradíte klasickou žárovku 150 W zmiňovanou LED žárovkou 20 W, která poskytuje stejné množství svÄ›tla, snadno si spoÄítáte, jak velká úspora pÅ™ichází v úvahu.
Životnost – wolframové vlákno vydrží tento nápor přibližně 1000 hodin, pak praskne, a i když by skleněná baňka snesla tepelné záření ještě spoustu let, není to nic platné a žárovka putuje mezi odpadky. LED žárovky jsou mnohem úspornější, vydrží svítit mnohonásobně déle, v přibližném rozmezí od 25 tisíc do 100 tisíc hodin.

Author: