Sodíkové výbojky snižují světelný smog


Víte, který zdroj umÄ›lého svÄ›tla, je vůbec nejsilnÄ›jší? Již déle, než padesát let se můžeme těšit z jeho výkonu, a prakticky se s ním setkáváme každý den. Jsou to vysokotlaké sodíkové výbojky Lightpark. Vnímáme jejich svit pÅ™irozeným způsobem, aÄkoli vyzaÅ™ují svÄ›telné spektrum v omezeném podání barev, a osvÄ›tlované pÅ™edmÄ›ty mají oranžový nádech. Tím vÅ¡ak získá podveÄerní a noÄní vzhled ulic a venkovních prostranství zajímavý ráz, spíše poklidný, který vybízí k uvolnÄ›ní a zklidnÄ›ní.lucerny se sodíkovými výbojkami.jpg

Sodíkové výbojky proti stresu

SvÄ›tlo sodíkových výbojek popisujeme jako teplou bílou, ponÄ›kud se podobá barvÄ› vyzaÅ™ovaného svÄ›tla klasických vláknových žárovek. Na teplou bílou jsme zvyklí již desítky let a pÅ™ipadá nám ve veÄerních hodinách pÅ™irozená.
Ona pÅ™irozenost je totiž dána žlutým až oranžovým odstínem, který nenaruÅ¡uje každodenní denní a noÄní cykly, a pÅ™ispívá tím k normálním pochodům v naÅ¡em organismu, pÅ™i nichž dochází k hormonálním zmÄ›nám a vyluÄování látek, které lidské (i zvířecí) tÄ›lo pÅ™ipravují do fáze odpoÄinku, spánku a regenerace. Tím se také výraznÄ› snižuje podíl stresových hormonů, lidé nejsou tolik napjatí, a v noÄních hodinách nedochází k naruÅ¡ování pÅ™irozených spánkových biorytmů. Problémům s usínáním a probouzením vÄetnÄ› spánkového deficitu musí Äelit lidé v místech, kde se zastupitelé mÄ›st a obcí rozhodli vybudovat veÅ™ejné osvÄ›tlení pomocí LED reflektorů.sodíkové výbojky v parku.jpg
NaÅ¡tÄ›stí jsou stále sodíkové výbojky v pouliÄních lampách v naprosté pÅ™evaze, a i když se obÄas najdou lidé, kteří kritizují nízký index podání barev, kdy osvÄ›tlené pÅ™edmÄ›ty neodpovídají skuteÄným barvám, tak zdravotní hledisko musí zůstat v popÅ™edí.
Výhodou této technologie, kterou zná lidstvo již déle než půl století, jsou nízké náklady na výrobu, což je vzhledem k obrovskému výkonu a vysokému světelnému toku kromě zdravotních aspektů nejvýznamnější důvod k jejich zachování ve svítidlech, kde dosud spolehlivě pracují.

Author: