Umíme připravit ten nejlepší program


Co je nejnároÄnÄ›jší na přípravÄ› Å¡kolní vícedenní akce? Pokud už máte nÄ›jaké takové zájezdy za sebou, pak s námi budete jistÄ› souhlasit, že nejtěžší vÄ›cí ze vÅ¡eho je ji pořádnÄ› naplánovat a vymyslet, co vlastnÄ› s dÄ›tmi budete dÄ›lat. VÅ¡e se samozÅ™ejmÄ› odvíjí i od vÄ›ku žáků Äi studentů, se kterými akci absolvujete. KaždopádnÄ› je vymýšlení programu a hlavnÄ› jeho Äasového harmonogramu ÄasovÄ› velmi nároÄné a Äasto se vloudí i chyba, kterou je pak nutné Å™eÅ¡it za pochodu. NaÅ¡e Å¡kolní výlety jsou naproti tomu dopÅ™edu perfektnÄ› rozplánované a rozvrhnuté.

Vše mít pěkně pohromadě

Tak co myslíte, není to lepší Å™eÅ¡ení, než se neustále, rok co rok, moÅ™it s vymýšlením programu, mokré i suché varianty a pak trnut, na co jste zapomnÄ›li. Jak vyplnit nechtÄ›né Äasové prodlevy, jak vyÅ™eÅ¡it náhlý problém s otevírací dobou muzea, které mÄ›lo mít otevÅ™eno a je zavÅ™ené a tak dále a tak dále? NaÅ¡e pÅ™edem naplánované Å¡kolní výlety jsou oblíbené jak žáky, tak i uÄiteli a to právÄ› z toho důvodu, že se nic z výše uvedeného stát zkrátka a dobÅ™e nemůže.

Author: