U elektrospotřebičů je důležitá kvalita výrobku i uživatele!


Nikdo nestojí o to, aby v jeho domovÄ› vznikl vinou elektrického proudu požár. PÅ™esto vzniká Äasto kvůli naší vlastní nedbalosti a neopatrnosti. Je to hlavnÄ› nesprávné až nebezpeÄné zacházení se spotÅ™ebiÄi a jiným elektrickým zařízení. NÄ›kdo se bohužel nenamáhá ani pÅ™eÄíst si návod k obsluze!

elektrická zásubka

Nákupy jen u odborníků!
Elektrikáři i hasiÄi doporuÄují vÅ¡em nakupovat veÅ¡keré spotÅ™ebiÄe, ale i zařízení jako vypínaÄe a zásuvkynebo “prodlužovaÄky“ zásadnÄ› v ověřených specializovaných obchodech. A nepoÅ™izovat si nic, co nemá oznaÄení „CE“ Äi záruÄní list. PÅ™esto mnozí kupují toto zboží na tržnicích, kde je jeho původ pochybný. UÅ¡etÅ™ené peníze v tomto případÄ› rozhodnÄ› nestojí za tak velké riziko. Riskují zbyteÄnÄ› vznik zkratu, požáru, ztráty majetku, a hlavnÄ› zdraví i života!

Pozor na běžné spotÅ™ebiÄe!
Iniciovat požár mohou elektrická zařízení, jejich Äásti a samozÅ™ejmÄ› také domácí elektrické spotÅ™ebiÄe. Jak ty velké (napÅ™. praÄka, ledniÄka, televizor, poÄítaÄ), tak také ty „drobnÄ›jší“ (napÅ™. varná konvice, žehliÄka, fén, vysavaÄ, vrtaÄka). NÄ›kdy může jít o přístroj s poruchou. ÄŒasto vÅ¡ak nehodu způsobí výše uvedená neopatrnost nás, jako jeho Å¡patných uživatelů.

dům

Co nám připomínají odborníci!

  • nakupovat vÅ¡e, co souvisí s elektrickou energií, u odborných prodejců, vyvarovat se zboží nejasného původu bez certifikátu
  • opravdu si u elektrospotÅ™ebiÄů (i jiných zařízení s elektrickou energií souvisejících) vždy pozornÄ› pÅ™eÄíst návod k obsluze a pÅ™i užívání i údržbÄ› se jím řídit
  • nepÅ™etěžovat zásuvky (zapojovat pÅ™es rozdvojky do jedné zásuvky více spotÅ™ebiÄů je skuteÄnÄ› hodnÄ› riskantní!)
  • nenechávat spotÅ™ebiÄe v domácnosti ani elektrické pomocníky v dílnÄ› v chodu bez dozoru (staÄí pár okamžiků a může dojít k neÅ¡tÄ›stí)
  • chránit vÅ¡echna zařízení pÅ™ed vlhkem nebo dokonce přímým stykem s vodou
  • udržovat spotÅ™ebiÄe Äisté, bez prachu a mastnoty
  • spotÅ™ebiÄe a zařízení pravidelnÄ› kontrolovat a v případÄ› potÅ™eby zajistit odborné servisní prohlídky nebo odbornou opravu
  • odpojovat spotÅ™ebiÄe ze sítÄ›, když je bouÅ™ka nebo pokud na delší dobu odjíždíme

Author: