Perfektní domov


Jsme lidé různí a tak i naÅ¡e pohledy na domácnost vypadají úplnÄ› jinak. Je pravdou, že díky bohatému sortimentu se dnes dá vyhovÄ›t prakticky každému, otázkou je, jak moc jsou uživatelé nároÄní a vlastnÄ› v podstatÄ› i kolik jich bude v bytÄ› nebo domÄ› bydlet. RozhodnÄ› tohle je totiž zároveň rozhodující element pro vytvoÅ™ení zásuvek. S vypínaÄi je to v podstatÄ› jednoduché. PotÅ™ebujeme je pÅ™edevším u vstupu do místnosti nebo na osvÄ›tlení chodby a schodiÅ¡tÄ›. VÄ›tÅ¡inou venkovní svÄ›tla jsou pÅ™izpůsobená trochu jiné technologii a rozsvÄ›cují se na Äidlo pohybu. To má samozÅ™ejmÄ› také svoji výhodu, než po tmÄ› hledat vypínaÄ.

světla

KuchynÄ› – potÅ™ebuje nejvíce zásuvek, aby se zde dalo efektivnÄ› pracovat a hlavnÄ› také aby se nezatěžoval obvod. Na takovou práci laik rozhodnÄ› nestaÄí, ale dílo je lepší svěřit ÄlovÄ›ku, který má oprávnÄ›ní v tomto oboru. Zahrávat si s elektrickým proudem nemá smysl, jelikož by to nemuselo dobÅ™e dopadnout. NÄ›co jiného je vést rozvody pod omítkou a nÄ›co jiného je vymÄ›nit v koneÄné fázi Å¡patnou zásuvku. Nakonec nemusí být ani Å¡patná, ale tÅ™eba jsme na trhu zahlédli design, který nás doslova okouzlil a tolik by se hodil do naÅ¡eho bytu. VýbÄ›r tÄ›chto komponentů je rozhodnÄ› pomÄ›rnÄ› velký, například
nabízí zároveň velkou barevnou Å¡kálu, proÄ ji poté nevyužít.

Obývací pokoj – další prostorová místnost, kde zásuvek není nikdy dost. Televize, satelitní pÅ™ijímaÄ, video, DVD, lampiÄky a lampy, další různé osvÄ›tlení, případnÄ› akvárium nebo jiná zábavná dekorace. Zkrátka vÅ¡echno potÅ™ebuje svůj zdroj energie. Dokonce i vůnÄ›, která se zapojí do elektrické zásuvky, potÅ™ebuje pro impulzy elektrický podnÄ›t.

zásuvka elektrická

Å pajz a oddÄ›lené sociály – tady se vcelku dobÅ™e obejdeme bez zásuvek, aÄkoliv na toaletÄ› by se jedna neztratila, nicménÄ› to není nutností. OvÅ¡em bez svÄ›tla bychom zde byli pravdÄ›podobnÄ› ztracení a to obzvláštÄ›, pokud by zde nebylo ani okno s denním svÄ›tlem.

Author: