Proč se nevyhýbat zářivkám s paticí 2gx13


S paticí 2gx13 se nejÄastÄ›ji setkáte u tvarovaných zářivkových trubic, které jsou ideálním, designovÄ› propracovaným svÄ›telným zdrojem v domácnostech i na pracoviÅ¡tích. Plní tedy kromÄ› praktického režimu i estetickou funkci.
Zářivky byly svého Äasu velmi kritizovány za nepříjemné vlastnosti související s kmitáním svÄ›tla, bzuÄením, a pomalým nábÄ›hem, to vÅ¡ak již neplatí a souÄasné modely mají naprosto odliÅ¡né parametry. ProÄ bychom se jim nemÄ›li vyhýbat, a naopak bychom je mÄ›li zaÅ™adit mezi vhodnou osvÄ›tlovací techniku souÄasnosti?

hruška

Barevná teplota

Barevná teplota, oznaÄovaná odborným termínem „teplota chromatiÄnosti“ byla jedním z důvodů, proÄ se od tÄ›chto svÄ›telných zdrojů lidé odvraceli po poÄáteÄním boomu na poÄátku 90. let. Nebyly totiž v tomto smÄ›ru dostateÄnÄ› flexibilní a nemohly uspokojit vysoké nároky na osvÄ›tlení obytných prostor z různých hledisek. VÄ›tÅ¡inou Å¡lo o ostré denní svÄ›tlo podobné klasickým lineárním trubicím, vhodné jen pro práci, ale nikoli pro odpoÄinek do ložnic, obývacích a dÄ›tských pokojů.
SouÄasná produkce se plnÄ› pÅ™izpůsobila potÅ™ebám zákazníků. Teplota chromatiÄnosti od 2700 do 3500 K je ideální pro odpoÄinek a intimní atmosféru, naopak 5000 K pro osvÄ›tlení kuchyňských desek, psacích stolů, dílen, garáží atp.

úsporná zárovka

Problémy s předřadníky

Stará technologie využívala pouze omezených možností technického pokroku a tehdy byl k dispozici pouze spouÅ¡tÄ›cí mechanismus elektrického výboje uvnitÅ™ baňky, tzv. elektromagnetický (indukÄní) pÅ™edÅ™adník. Ten využíval frekvence 50 Hz v rozvodné síti a citliví jedinci zaznamenali průchod střídavého proudu jako nepříjemné kmitání.
Dnes vystřídala elektromagnetickou indukci elektronika, kmitoÄet je mnohem vyšší, a tudíž pouhým okem v podstatÄ› nezaznamenatelný. Odpadá rovněž nepříjemný bzukot způsobený rezonancí celého zářivkového tÄ›lesa, což souvisí se zmÄ›nou konstrukce a modernizací této technologie.

Author: