Přednosti LED halogenů pro osvětlování pracovišť a sportovních areálů


NejvÄ›tšími výhodami diodových svÄ›telných zdrojů je pÅ™edevším nízká energetická nároÄnost a dlouhá životnost. NÄ›které jevy vÅ¡ak nejsou příliÅ¡ na veÅ™ejnosti známy, pÅ™itom si rovněž zaslouží pozornost.
Nízké provozní napÄ›tí – polovodiÄe jsou elektronické prvky, které nevyžadují příliÅ¡ vysoký příkon. Zpravidla jsou napájeny zdrojem typu transformátoru, který pÅ™evádí střídavý proud 230 V do nízkonapěťového režimu stejnosmÄ›rného proudu. VÄ›tÅ¡ina LED diod je sice pÅ™ipojena přívodem ze zásuvky, ale mnohé z nich nemusí být na rozvodu elektrické sítÄ› závislé a napájí je akumulátor, případnÄ› solární panel. V poslední dobÄ› roste obliba pÅ™enosných svítidel, baterek na kolo, Äelovek, pracovních LED halogenů a dalších bateriových modelů.

led světla

Pohybová Äidla – lze je bez problémů nasadit do míst, která jsou osvÄ›tlována pomocí spínání pohybovými Äidly. Na rozdíl od svých pÅ™edchůdců – halogenových žárovek anebo kompaktních zářivek u nich nerozhoduje poÄet spínacích cyklů. Mohou svítit i relativnÄ› krátký Äas a být sepnuty tÅ™eba stokrát za den.
Absence UV a IR záření– LED zdroje neprodukují ani ultrafialové ani infraÄervené paprsky a proto je lze využít i v potravinářském průmyslu a obchodní síti pro osvÄ›tlení tÄ›chto druhů výrobků. NÄ›které potraviny působením tÄ›chto složek záření rychleji podléhají zkáze.

noÄní halogen

Náchylnost k otÅ™esům– ve výrobních provozech a v místech, kde dochází ke zvýšeným nárokům na hluk, prach a otÅ™esy se osvÄ›dÄily diodové zdroje, které lépe zastoupí halogenové žárovky. Navíc jsou konstruovány pÅ™evážnÄ› z kombinace lehkých slitin kovů a plastu a ty není tak snadné rozbít a pÅ™i tom se nebezpeÄnÄ› poranit. Nehrozí rozbití sklenÄ›né baňky, neobsahují také toxickou rtuÅ¥.
Velké provozní teplotní rozpětí– spolehlivě pracují při vysokých teplotách ovzduší až do + 45 stupňů, ale zároveň dobře snáší i silné mrazy. Mohou tak nahradit např. klasické zářivky, které v mrazu kolabují a nejsou spolehlivé. Lze je bez problémů nasadit do venkovního prostředí i do mrazicích kontejnerů a boxů.

Author: