2gx13 je patice kruhových kompaktních zářivek


2gx13 je moderní žárovková patice urÄená pÅ™edevším pro kruhové kompaktní zářivky. KromÄ› efektního vzhledu se u tÄ›chto zdrojů svÄ›tla zmÄ›nila Å™ada dalších vlastností.

V Äem se zlepÅ¡ily kompaktní zářivky

V konstrukci pÅ™edÅ™adníku – původní pÅ™edÅ™adníky pracovaly na principu elektromagnetické indukce. To vÅ¡ak pÅ™inášelo nÄ›která úskalí. PÅ™ednÄ› se ÄastÄ›jším spínáním elektrického obvodu zkracovala reálná životnost výrobku, což pÅ™i tehdejších poÅ™izovacích cenách degradovalo jejich zásadní výhody, i když se jim lidovÄ› pÅ™ezdívalo „úsporné zářivky“. Dalším nepříjemným jevem byl dlouhý nábÄ›h na plný výkon, a tak byly problematické zejména na chodbách a schodiÅ¡tích, kde je žádoucí dostatek svÄ›tla hlavnÄ› krátce po zapnutí vypínaÄe. SouÄasná elektronika, která původní pÅ™edÅ™adník nahradila, vÅ¡echny tyto nežádoucí jevy eliminuje.

ložnice s terasou

Ve vÄ›rnosti zobrazovaných barev – v tomto smÄ›ru vynikaly wolframové žárovky, byl to ve své dobÄ› jediný zdroj, který osvítil pÅ™edmÄ›ty a okolní prostÅ™edí tak, že se zobrazily téměř v reálných barvách. Jde o tzv. „index podání barev“, znaÄí se Ra, nejvyšší hodnota je 100 %. U žárovek byla jeho hodnota 95, ovÅ¡em u prvních kompaktních zářivek sotva 75. V souÄasné dobÄ› se vÅ¡ak vlivem vývojových zmÄ›n v luminoforu posunul jejich index až k hodnotÄ› vláknových žárovek na 95. To je velice důležité zejména ve zdravotnických zařízeních ke správné diagnostice chorob (barva pokožky, zmÄ›ny v oÄní rohovce), ale napÅ™. i v průmyslové a zemÄ›dÄ›lské výrobÄ› a v domácnosti pÅ™i přípravÄ› pokrmů.

rustikální ložnice

Barevný rozsah – rozšířil se i rozsah barevné teploty (teploty chromatiÄnosti) z původní studené bílé i na teplou, která je vhodná tam, kde původnÄ› byly v provozu wolframové žárovky (obývací pokoj, ložnice, dÄ›tský pokoj).

V nákladech na pořízení a provoz – technický pokrok se nezastavil ani v konstrukci tÄ›chto zdrojů svÄ›tla. Výrobci se snaží nabízet Å¡irší sortiment za nižší cenu a s delší životností, což vede nejen ke snížení nákladů na výrobu, ale pro koncového zákazníka to znamená konkurence schopný zdroj vůÄi LED diodám.

Author: