Jaká bude vaše příští destinace?


Možná za to může karanténa, nedostatek finanÄních prostÅ™edků Äi nedostatek pracovního i nepracovního volna, které vám brání nyní ve výjezdu. Nic vám vÅ¡ak nebrání v plánování, kam se příštÄ› podívat. A Äím delší bude Äekání, tím více to bude jistÄ› stát za to. Co byste Å™ekli tomu, že můžete sedÄ›t na vyvýšeném místÄ› nacházejícím se v horách, popíjet portské a zároveň se dívat na pláže a historické centrum mÄ›sta? Myslíte, že nic takového se skloubit nedá? Nemáte pravdu. hrad

Lisabon je ztÄ›lesnÄ›ním vÅ¡ech tÄ›chto krás a mnoho dalších. PrávÄ› díky své rozmanitosti si na své pÅ™ijde úplnÄ› každý. Dokonce i milovníci muzeí. DvÄ› pÅ™ední svÄ›tová muzea – Fundação Calouste Gulbenkian a Museu National de Arte Antiga uspokojí milovníky jak novodobého, tak antického poznání. Jednou z mnoha zvláštností je lisabonský systém dopravy. Metro v Lisabonu sice najdete, ale kvůli místy hornaté a místy nížinné krajinÄ› jsou populární lanovky a výtahy zvané elevadores, které vás zavezou k pÅ™ekrásným výhledům nejzápadnÄ›jší evropské zemÄ›. Výjimkou jsou také historické a velmi staré tramvaje, které pÅ™i prvním pohledu vyvolávají pochybnosti, zda vás vůbec dovezou do vytyÄeného cíle. V centru Lisabonu si pÅ™ijdou na své milovníci živé hudby a barové zábavy. Najdete zde ulice plné klubů, restaurací s místním i svÄ›tovým jídlem a tradiÄní živou hudbu. Zároveň ale najdete místa, kde se můžete jen tak v klidu projít podél Å™eky Tejo a neruÅ¡enÄ› si užívat místních trhů za zvuků Å¡umÄ›ní atlantského oceánu, do kterého se Å™eka vlévá. SilnÄ› historický duch, který na vás v každém zákoutí hlavního mÄ›sta Portugalska dýchá, vás pÅ™enese až do dob Římanů Äi Maurů.centrum

Pokud jeÅ¡tÄ› stále váháte nad tím, kam byste mÄ›li podniknout příští výlet, zkuste se podívat na letenky lisabon, kde vás cena letenek pÅ™esvÄ›dÄí, že již nemusíte mít pochybnosti nad tím, jestli si můžete dovolit navÅ¡tívit vaÅ¡i další vysnÄ›nou destinaci.

Author: