Proč jsou vypínače tak důležité


ZÅ™ejmÄ› jen málokdo si to uvÄ›domuje, ale vypínaÄe LightPark používáme dnes a dennÄ›, a to k mnoha úÄelům. Stali jsme se na nich doslova závislými, aniž bychom si to uvÄ›domovali. PÅ™itom se jedná v podstatÄ› o velmi jednoduchý výrobek. AvÅ¡ak právÄ› v té jednoduchosti je jeho síla.

Jak tedy funguje? Ve svém základním provedení se jedná o zařízení, které spojí Äi rozpojí dva elektrické kontakty. Tím umožní Äi zabrání tomu, aby jimi volnÄ› proudila elektÅ™ina. Typickým příkladem takovéhoto jednoduchého modelu jsou například vypínaÄe stropního osvÄ›tlení. OvÅ¡em aÄ jsou zdaleka nejznámÄ›jším, nejsou ani v nejmenším jediným druhem, který dennÄ› používáme.

vypinac1

Máme tu například vÄ›ci, které naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás dennÄ› používá, jako je rychlovarná konvice, poÄítaÄ, televize, Äi tÅ™eba mobilní telefon. K tÄ›m ponÄ›kud ménÄ› známým, avÅ¡ak pÅ™esto stále používaným, patří knoflíky na sporáku.

Možná si říkáte, proÄ je to tak významný vynález. PÅ™eci jen zapíná a vypíná přístroje, nic jiného. Jak nám tedy může usnadnit život? A skuteÄnÄ› bychom bez nÄ›j nemohli být?

Pravdou je, že bez nÄ›j bychom naprostou vÄ›tÅ¡inu naÅ¡ich spotÅ™ebiÄů používat nemohli. VezmÄ›me si například již zmínÄ›nou rychlovarnou konvici. Kdyby byla neustále zapnutá, k Äemu by to vedlo? Jediný způsob by byl neustále ji zandávat a vytahovat z elektrické zásuvky, a to rozhodnÄ› není pro žádný stroj ideální.

vypinac2

A co tÅ™eba takový plynový sporák, který je ve velké Äásti domácností? Ten by musel neustále hoÅ™et, aby se do ovzduší nedostával jedovatý plyn. To by jednak znamenalo jeho velkou spotÅ™ebu, a jednak také nebezpeÄí, které pÅ™edstavuje nehlídaný oheň.

Není tedy divu, že právě tento vynález je zodpovědný https://www.odpovedi.cz/otazky/jaky-je-rozdil-mezi-odpovednosti-a-zodpovednosti-dekuji za mnoho dnešních vynálezů. Bez něj by zkrátka a dobře nebyly možné. Proto bychom si jej měli i více všímat a nepovažovat jej za pouhou samozřejmost, která nás provází našimi životy. Věřím, že po všech těch letech si to doopravdy zaslouží.

Author: