Zásuvky schneider můžete snadno převléci do nového kabátu


Zásuvky a vypínaÄe jsou neodmyslitelní domácí pomocníci, bez kterých se nikdo z nás neobejde. Leda, že byste žili bez elektÅ™iny. Jejich přítomnost v bytÄ› je pro nás tak samozÅ™ejmá jako to, že si ráno vyÄistíme zuby. VlastnÄ› jim jen málokdo vÄ›nuje více pozornosti – proÄ by také mÄ›l? Když jsou na svém místÄ› a fungují, jak mají, není co Å™eÅ¡it. OvÅ¡em vždycky to může být jeÅ¡tÄ› o trochu lepší. To platí v případÄ›, kdy vaÅ¡i elektro pomocníci nebudou pouze kvalitní a spolehliví, male také krásní na pohled. PÅ™ipadá vám to jako utopie, vždyÅ¥ vypínaÄe se pÅ™ece prodávají jen bílé, ne? Ale ne, můžete mít pÅ™esnÄ› takové, jaké chcete, jde jen o to, vybrat si z nabídky toho pravého výrobce.spínaÄ na zdi
Z vypínaÄů a zásuvek schneider unica budete jednoznaÄnÄ› nadÅ¡ení. To je ta nabídka, jaká na trhu dlouhou dobu chybÄ›la!
V Äem jsou tak výjimeÄné? PÅ™edevším v tom, že jsou barevné! Ale také mají krásné tvary! Zkrátka dokonalý design! Ale tím to pořád jeÅ¡tÄ› nekonÄí – pÅ™edevším jsou chytÅ™e vymyÅ¡lené! A právÄ› to je důležité.
AÅ¥ už si vyberete jakoukoli barvu, Äasem vás spolehlivÄ› omrzí, snad vÅ¡echno se postupnÄ› okouká. Proto by byla volba barevných vypínaÄů, kterými opatříte stÄ›ny svého bytu pouze doÄasná, a nemusela by se vám vyplatit. To ovÅ¡em jen v případÄ›, kdybyste se museli stále držet jedné a též zvolené barvy. To ale nemusíte – právÄ› díky již zmínÄ›né modularitÄ› tÄ›chto chytÅ™e navržených výrobků.barvy, barevná zeÄ
Výrobky se skládají ze dvou hlavních Äástí – ze strojku, který je vždy univerzální, a ze svrchního rámeÄku, který je naopak unikátní. Takže zatímco strojky jsou vždy stejné a napasujete na nÄ› libovolný vybraný rámeÄek, tak právÄ› rámeÄky mohou mít různé tvary i barvy. A pÅ™ipevnÄ›ní rámeÄku na strojek je otázka nÄ›kolika okamžiků. Je to tak snadné, že to vládnete i vy sami, a to bez asistence elektrikáře. PrávÄ› proto můžete pÅ™evlékat své domácí elektro pomocníky vždy do nového kabátu podle vaÅ¡ich pÅ™edstav.

Author: