Žárovky h7 lze vybírat podle různých hledisek


Výrobce autožárovek Osram se pokouší na trhu oslovit vÅ¡echny skupiny zákazníků. Je to cílená, ale pÅ™edevším promyÅ¡lená forma obchodní a výrobní strategie, která nám umožní volit optimální svÄ›telný zdroj, aÅ¥ už jde o typy H4 nebo H7. Rozhodujícími kritérii jsou pÅ™edevším finance, životnost a svÄ›telný tok. Jak se orientovat v nabídce renomovaného výrobce Å¡piÄkové osvÄ›tlovací techniky podle jednotlivých hledisek?

světlomet

Životnost a finanÄní hledisko

ŘidiÄe osobních vozů lze rozdÄ›lit do nÄ›kolika typů a podle nich lze také alespoň pÅ™ibližnÄ› urÄit, o jaké výrobky budou mít zájem v souvislosti s provozem na silnici. Podle statistických průzkumů je pÅ™ibližnÄ› 60 procent ÄŒechů možno zaÅ™adit do skupiny, kde u žárovek h7 pÅ™evažuje úspora nákladů nad svÄ›telným tokem. Tito lidé kladou důraz na dlouhou životnost, a to i za cenu horší viditelnosti na silnici. Pro tuto cílovou skupinu je vyvíjena Å™ada Ultra Life, která dokonce poskytuje 4 roky záruky.

Když rozhoduje kompromis

Kompromis je vždy jakousi stÅ™ední cestou, kudy se vydává zhruba 25 procent Å™idiÄů v ÄŒesku. Ti si dobÅ™e uvÄ›domují úskalí Å¡patnÄ› osvÄ›tleného prostoru, který Å™idiÄ v kabinÄ› vozu vnímá jako nepříjemný faktor ovlivňující jízdní vlastnosti a celkový dojem z jízdy. Pro tuto skupinu je pÅ™ipraven model Silverstar 2.0 s kratší životností než u Ultra Life, ale s lepšími svÄ›telnými parametry. SvÄ›telný kužel je o 20 metrů delší a zároveň nabízí o polovinu více svÄ›tla.

autožárovky

Přednost mají vynikající světelné parametry

15 procent Å™idiÄů upÅ™ednostňuje nadstandardní svÄ›telné podmínky na úkor doby, po kterou žárovky pracují. Matematická rovnice „krátká životnost = vysoký výkon“ je v tomto případÄ› pÅ™irozeným fyzikálním zákonem a nelze se mu vyhnout. Za tento ústupek vÅ¡ak u žárovek Night Breaker Unlimited můžete oÄekávat dosud nepÅ™ekonaný svÄ›telný tok. Dostupné jsou pro typy jak H4, tak i H7.

Author: