Vlhkost v autě


Podzimní a zimní mÄ›síce jsou přímo odborníky na zmÄ›nu poÄasí, vlhkost a různé plískanice. Sněžení, mrznutí a opÄ›tovné tání. To samozÅ™ejmÄ› k tomuto období pÅ™irozenÄ› patří, ale dokáže to spíš naÅ¡tvat, když se to podepíše v podobÄ› vlhkosti, která se bude držet v naÅ¡em automobilu. Pronikající vlhkost do naÅ¡eho interiéru nevÄ›stí skuteÄnÄ› nic dobrého. A pokud jsou okna v autÄ› trvale orosená, tak to bude znamenat pÄ›kný problém, ale kde jej najít a jak jej odstranit, to bude nejspíš pÅ™edmÄ›tem delšího bádání. SprávnÄ› fungující auto by samozÅ™ejmÄ› nemÄ›lo mít žádné problémy se zamlžováním oken.

žárovka

Vlhko nevadí zase až tolik

Tak pÅ™edevším bychom nemÄ›li být k tomuto problému až tak lhostejní. PrávÄ› naopak, takové prostÅ™edí může být velmi nebezpeÄné pro palubní elektroniku. Tím může zapříÄit mnoho velkých problémů a to dokonce i Å¡patnÄ› fungující Äinnost vozu. A to nemluvÄ› o úplnÄ› Äerném scénáři, že může dojít ke zkratu v důsledku pÅ™epálení elektrosouÄástek. Oprava se pak vyÅ¡plhá do pomÄ›rnÄ› vysokých Äísel.

led žárovka

Jak najít zdroj vlhkosti?
Důvodů může být skuteÄnÄ› mnoho a nÄ›které si můžeme odstranit hravÄ› sami.

  1. NejvÄ›tší riziko jsou neoÄiÅ¡tÄ›né boty, které pÅ™inesou do koberců nánosy snÄ›hu.
  2. NetÄ›sné kryty svÄ›tlometů jsou dalším problémem, kdy mohou být prasklé, netÄ›snící kryty, anebo poÅ¡kozené tÄ›snÄ›ní objímek žárovek. Pak staÄí klasické žárovky vyndat a nechat vodu odpaÅ™it. PřípadnÄ› zakoupit nové a vymÄ›nit, seženeme je prakticky u každé Äerpací stanice. SamozÅ™ejmÄ› Å™eÄ je o běžných žárovkách do pÅ™edních svÄ›tlometů, žádné led autožárovky zde prostor nemají, ty jsou zakázané pro náš provoz.
  3. Špatné těsnění nebo i netěsnící střešní okno.
  4. Nesprávně fungující ventilace.
  5. Důvodů může být ještě mnoho, možná je na místě se obrátit na odborníky, kteří si hravě s problémem poradí.

Author: