Světlo, která není náročné na spotřebu


Je jen málo lidí, kterým nevadí neustále se zvyÅ¡ující ceny elektrické energie. Není snad rok, kdy by neÅ¡la tato komodita cenovÄ› nahoru a výhled do budoucna v tomto smÄ›ru také nevypadá příliÅ¡ růžovÄ›. I proto mnoho lidí i firem zaÄalo Å¡etÅ™it, jak se dá. VÄ›tÅ¡inou se vÅ¡ak jedná o příliÅ¡ drakonická a zároveň nepříliÅ¡ úÄinná Å™eÅ¡ení. Není pÅ™eci důvod používat najednou ménÄ› elektrospotÅ™ebiÄů nebo svítit jen ve chvílích, kdy je to opravdu nanejvýš nutné. Možná se budete divit, ale uÅ¡etÅ™it se dá i jinak.
Moderní svÄ›telné zdroje jsou dnes na daleko vyšší úrovni než pÅ™edchozí typy, nejÄastÄ›ji vláknové žárovky. Jsou lepší ve vÅ¡ech ohledech. Nejvíce vÅ¡ak excelují, co se týÄe spotÅ™eby, která může být až tÅ™etinová oproti klasickým svÄ›tlům. Mezi tÄ›mito svÄ›tly bez sebemenších pochyb vyÄnívají led zářivky.
Výhodné světlo

Hodí se takřka všude

Zářivka je svÄ›telný zdroj, který je možné nainstalovat takÅ™ka vÅ¡ude. Jedná se vÄ›tÅ¡inou o takzvaný hlavní zdroj svÄ›tla, což znamená, že dokáže osvÄ›tlovat celou místnost pouze sama. Hodí se stejnÄ› dobÅ™e do domácnosti, tak i do kanceláří a samozÅ™ejmÄ› i na různá jiná pracoviÅ¡tÄ›. Tento svÄ›telný zdroj má na rozdíl od jiných tu výhodu, že příliÅ¡ mnoho elektrické energie nespotÅ™ebovává. Vzhledem k vysoký cenám elektÅ™iny je to ohromné plus. I tak ale led zářivky stále nejsou dostateÄnÄ› atraktivní pro vÄ›tÅ¡inu naÅ¡inců. Důvodem je totiž cena, která je pÅ™eci jen trochu vyšší než u konkurence.
Světlo, na které je spolehnutí

Vyšší investice se vyplatí

Je pravda, že tradiÄní zářivky jsou pořád pro velkou Äást ÄŒechů stále cenovÄ› zajímavÄ›jší než led varianty. Rozdíly vÅ¡ak nejsou tak obrovské, jako jeÅ¡tÄ› v minulé dekádÄ›, naopak, každým rokem se snižují. Navíc, pořídit si sice dražší, ale zároveň spoÅ™ivé svÄ›tlo, je urÄitÄ› výhodná investice, které se v blízké dobÄ› vyplatí. Nízká poÄáteÄní cena může samozÅ™ejmÄ› vypadat docela atraktivnÄ›, ale je potÅ™eba se rovněž dívat i na spotÅ™ebu.

Author: