Které zdroje světla řadíme mezi výbojky


NÄ›kteří lidé zaměňují mezi sebou nÄ›které zdroje umÄ›lého svÄ›tla a nerozumí principu jejich Äinnosti. Z nevÄ›domosti také Äastokrát vznikají nedorozumÄ›ní, anebo se tímto způsobem šíří svÄ›tem mylné a zavádÄ›jící informace. Co to jsou vlastnÄ› výbojky a které zdroje do této kategorie patří?vysokotlaká sodíková výbojka v lampÄ›
Nízkotlaké trubice– velmi pestrá plejáda typů spadá právÄ› do této oblasti. Jako první bychom mÄ›li zmínit nízkotlaké rtuÅ¥ové trubice, tzv. zářivky, jejichž tvar dlouhého http://sport.tn.nova.cz/clanek/drsna-rana-pro-manzelku-tenisty-dlouheho-prisli-o-jedno-z-dvojcat.html úzkého válce jim propůjÄil název „lineární zářivky“ a lidstvo je zná již déle, než 80 let. Patří sem i kompaktní zářivky, tzv. „úsporky“, které jsou dodnes velmi populárním svÄ›telným zdrojem. A pak bychom nemÄ›li zapomenout na sodíkové nízkotlaké baňky, vyzaÅ™ující sytÄ› oranžové svÄ›tlo.xenonový svÄ›tlomet
Vysokotlaké baňky– technické možnosti výroby banÄ›k s inertním plynem pod velmi vysokým tlakem až dvaceti atmosfér daly vzniknout mnoha typům zdrojů. Jako první to byly zdroje plnÄ›né rtutí, které vÅ¡ak nemÄ›ly příliÅ¡ vysoký výkon, a tak je pozdÄ›ji nahradily vysokotlaké sodíkové výbojky. S tÄ›mi se dnes potkáváme vÅ¡ude kolem nás, zejména v pouliÄním osvÄ›tlení. Zároveň se zaÄala vyvíjet halogenidová svÄ›tla plnÄ›ná smÄ›sí rtuti a slouÄenin bromu a jódu s metalickými halogenidy. Do této kategorie také Å™adíme xenonové halogenidové výbojky do speciálních pÅ™edních svÄ›tlometů automobilů. Tyto výrobky se objevují i v projekÄní technice, fotografických a filmových ateliérech, a pro osvÄ›tlování divadelních scén. Vysoký tlak uvnitÅ™ baňky rovněž umožňuje dodávat umÄ›lé svÄ›tlo do skleníků pÅ™i pÄ›stování ovoce, zeleniny, a okrasných kvÄ›tin, keřů a stromů.
Výbojky provází život lidstva téměř celé století a pravdÄ›podobnÄ› tomu tak bude i nadále. NeoÄekáváme, že pÅ™ijde jejich striktní zákaz výroby a prodeje, a že vÅ¡e nahradí LED diody, i když se v souÄasnosti tato technologie rozvíjí obrovským tempem.

Author: