S LED žárovkami ušetříte za elektřinu


Chcete uÅ¡etÅ™it za elektrickou energii? Pak se pÅ™edevším zaměřte na svou vlastní spotÅ™ebu. Platby za dodávku elektÅ™iny jsou rozdÄ›leny do dvou Äástí. Tu první lze do jisté míry ovlivnit volbou vhodného dodavatele, ale důležité je vÄ›dÄ›t, že na ni nemá vliv vaÅ¡e spotÅ™eba, jedná se o pevný tarif a ten musíte uhradit, i kdyby se za celý mÄ›síc elektromÄ›r vůbec nepohnul. Druhá Äást plateb se vÅ¡ak již spotÅ™eby týká a jak ji můžete snížit? NejvÄ›tšími „žrouty“ jsou zastaralé domácí spotÅ™ebiÄe (chladniÄky a praÄky), pak rychlovarné konvice a elektrické vaÅ™iÄe, dále vysavaÄe a další spotÅ™ebiÄe s topnou spirálou nebo s elektromotorem. PÅ™i nákupu spotÅ™ebiÄů byste tedy také mÄ›li zohlednit jejich energetickou nároÄnost, která musí být povinnÄ› uvedena na pÅ™iloženém Å¡títku. Nezapomínejte také na výpoÄetní techniku – stolní poÄítaÄ s herní grafickou kartou a nÄ›kolika pevnými disky může spotÅ™ebu vyÅ¡plhat do znaÄné výše, výhodnÄ›jší jsou v tomto smÄ›ru notebooky s paměťovými SSD disky, kde je spotÅ™eba nÄ›kolikanásobnÄ› nižší.lampiÄka na noÄním stolku

Extrémně nízká spotřeba energie není utopie

Velkou Äást spotÅ™eby vÅ¡ak zaujímá i svícení a tam máme dnes naÅ¡tÄ›stí velmi Å¡iroký zábÄ›r možností, jak uÅ¡etÅ™it, ale nikoli na úkor naÅ¡ich požadavků na množství dodávaného svÄ›tla. Vývoj v tomto smÄ›ru poskoÄil kupÅ™edu mílovými kroky a zaměřil se pÅ™edevším na zvýšení výkonu LED žárovek pÅ™i souÄasném snížení odbÄ›ru elektÅ™iny. Zkuste se porozhlédnout doma v každé místnosti a ověřit si, jak velký odbÄ›r vyžadují vaÅ¡e svítidla – lustry, lampiÄky, bodové žárovky na stropních podhledech, halogenové žárovky v kuchyni atd. Podle statistických odhadů je stále jeÅ¡tÄ› v každé druhé domácnosti alespoň jedna funkvláknová žárovka v objímceÄní klasická vláknová Äi halogenová žárovka.
U žárovek a zářivek je úspora pomÄ›rnÄ› markantní vzhledem k tomu, že jsou dennÄ› v provozu nÄ›kolik hodin, zatímco praÄku nebo rychlovarnou konvici spínáte pouze sporadicky. Tam se již vyplatí provést „revizi“ a alespoň se zamyslet nad vhodnou náhradou za LED diodové zdroje.

Author: