Osram Cool Blue pro všechny věkové kategorie řidičů


Autožárovky Cool Blue od výrobce Osram vydávají intenzivní lehce namodralé svÄ›tlo, které pomáhá zvláštÄ› zaÄáteÄníkům zvládnout složité dopravní situace a mnohá úskalí v silniÄním provozu.noÄní dálniÄní provoz

Ocení ji (nejen) zaÄínající Å™idiÄi

Získání Å™idiÄského průkazu podmiňuje sice zvládnutí základních dovedností řízení vozidla vÄetnÄ› znalosti dopravních pÅ™edpisů, ale teprve praxe prokáže skuteÄné schopnosti ovládat vůz v Äím dál složitÄ›jších podmínkách každodenního provozu. Jeho hustota neustále vzrůstá, pÅ™ibývá poÄet registraÄních znaÄek a s tím také rostou nároky na orientaci Å™idiÄe pÅ™i dopravních situacích. Fenoménem hustoty dopravy se zabývají i psychologové, kteří mohou potvrdit, jak markantní rozdíl je v absolvování Å™idiÄského výcviku v souÄasnosti s výukou v autoÅ¡kole na konci 70. let minulého století. Může vám to pÅ™ipadat příliÅ¡ nadsazené , ale právÄ› v souvislosti s hustotou provozu roste i míra stresu a spolu s ní i zdravotní problémy souÄasné populace.
Každý zaÄáteÄník uvítá jakoukoli pomůcku, která mu usnadní situaci za volantem, a jednou z tÄ›ch osvÄ›dÄených se může stát lepší model autožárovek, napÅ™. Osram Cool Blue Lightpark. Co vám může nabídnout?
Více jasnÄ›jšího, pronikavÄ›jšího a příjemnÄ›jšího svÄ›tla a tím pádem rychlejší reakce a vÄ›tší soustÅ™edÄ›ní na samotnou jízdu. ZaÄáteÄníci nemají jeÅ¡tÄ› plnÄ› zautomatizovaný proces Å™azení rychlostí a ovládání vozidla, což je zvláštÄ› obtížné právÄ› za snížené viditelnosti, tedy hlavnÄ› pÅ™i jízdÄ› v noci a za deÅ¡tÄ› nebo hustého sněžení.jízda za deÅ¡tÄ›
Barva rozhoduje – možná si jeÅ¡tÄ› vybavíte svit klasické vláknové Edisonovy žárovky, která je velmi příjemná pÅ™i posezení v obývacím pokoji, nebo v lampiÄce na noÄním stolku pÅ™i Ätení knihy, tÄ›snÄ› pÅ™ed uložením k spánku. To vÅ¡ak neplatí pro práci u psacího stolu, v dílnÄ›, na poÄítaÄi a vÅ¡ude tam, kde se musíte soustÅ™edit a odvézt požadovaný výkon. Teplé odstíny zkrátka nepatří na pracoviÅ¡tÄ› a řízení vozidla, to je také svým způsobem práce, navíc velmi nároÄná na pozornost.

Author: