Proč vypínače Unica potřebujeme


Asi každý z nás si někdy zkusil představit, jaké by to bylo, kdyby se veškerá technologie najednou ztratila, a lidé byli nuceni vrátit se k primitivnímu životu. Stejně tak jsou dohady, co bychom z našich starých životů postrádali nejvíce. Který vynález nás nejvíce ovlivnil?spousta visících rozsvícených žárovek

OdpovÄ›Ä bude možná zvláštní. Není to ani poÄítaÄ, ani telefony, aÄ obojí jistÄ› hraje v naÅ¡ich životech velkou roli. Ne, jedním z nejdůležitÄ›jších vynálezů, na které jsme kdy pÅ™iÅ¡li, jsou vypínaÄe Unica LightPark. Provází nás celým naším životem, aniž bychom i to uvÄ›domovali. Že nevěříte?

Jen se podívejte kolem sebe a zkuste si vÅ¡imnout, kolik vÄ›cí má nÄ›jaký spínaÄ, spouÅ¡tÄ›Ä Äi regulátor. A to jen v místnosti, kde právÄ› teÄ jste. A to samozÅ™ejmÄ› není vÅ¡echno. Zamyslete se, kolikrát jej zmáÄknete například v kuchyni pÅ™i vaÅ™ení. Zapnutí rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, sporáku i dalších, to jsou Äinnosti, které dÄ›láme každý den a používáme pÅ™i nich vypínaÄe, aniž bychom si to uvÄ›domovali.

Co se technologií týÄe, pak se bez nÄ›j neobejde žádná. VezmÄ›me si tÅ™ebas jen televize, poÄítaÄe, mobilní telefony i další pÅ™edmÄ›ty, které používáme dnes a dennÄ›. A to samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› není vÅ¡e, kde jsou potÅ™eba.

Například v elektrárnách umožňují odstavit Äást zařízení, nebo vypnout přívod proudu do urÄité oblasti například v případÄ› poruchy nebo nehody. V továrnách zapínají a vypínají výrobní linky, stejnÄ› jako tÅ™eba osvÄ›tlení a mnohá další zařízení.

U dÄ›tských hraÄek zase brání tomu, aby blikaly nebo houkaly, případnÄ› obojí, nepÅ™etržitÄ› celou dobu. Tak je umožnÄ›na i výroba nejrůznÄ›jších interaktivních a „chytrých“ hraÄek, které jsou mezi dÄ›tmi velmi oblíbené.žárovka ležící v trávÄ›

Doufám, že už trochu rozumíte, proÄ je pro nás vypínaÄ tak důležitý. Bez nÄ›j by spousta technologií a vynálezů, které dnes běžnÄ› používáme, nebyla možná. Například bychom si nemohli svítit elektrickým svÄ›tlem tak, jak jsme zvyklí, ale museli bychom používat mnohem nebezpeÄnÄ›jší svícny Äi krby. A to asi nikdo nechce.

Author: