Proč se přeorientovat na LED autožárovky


Jeden z nejpodstatnÄ›jších ukazatelů, proÄ roste zájem o LED osvÄ›tlení v kabinách vozidel, je enormnÄ› dlouhá životnost.

zadní světlo

Životnost

Automobilový průmysl se prozatím stále opírá o halogenové autožárovky a zdá se, že tento trend bude stabilní jeÅ¡tÄ› nÄ›kolik let. Vláknové žárovky dominují i v ostatních Äástech technického zabezpeÄení – ve svÄ›tlech do mlhy, smÄ›rových svÄ›tlech, osvÄ›tlení palubních desek, registraÄních znaÄek, brzdových svÄ›tlech atd.
Nevýhodou tohoto konzervativního přístupu je vÅ¡ak krátká životnost a zbyteÄné starosti s Äastou výmÄ›nou svÄ›telných zdrojů. Ta zpravidla nepÅ™esahuje u stávajících typů 2 tisíce hodin, zatímco LED technologie běžnÄ› pÅ™ekraÄují až 40 tisíc hodin provozu. DobÅ™e odolávají teplotním výkyvům, pracují i za silných mrazů, nejsou náchylné na otÅ™esy a neÅ¡etrné zacházení.

volant

Homologace

Prozatím nebyly LED autožárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů schváleny pro provoz na pozemních komunikacích, to vÅ¡ak neplatí pro ostatní typy osvÄ›tlení vozu. Můžete využít ÄtyÅ™i základní druhy koncovek (patic). Které to jsou?
SV8.5 – říká se jim slangovÄ› „sufitka“ a jsou urÄeny pro nasvícení registraÄní znaÄky, přípojného vozidla (obytného nebo nákladního přívÄ›su) a v pomocných svítidlech v kabinÄ›.
Ba15s – používá se pro zadní a smÄ›rová svÄ›tla, která jsou blikáním znaÄnÄ› namáhána, a právÄ› zde jsou vhodnou náhradou vláknových typů svítidel.
T5 – pro osvětlovací tělesa přístrojové a palubní desky.
Ba9s (T10) – pro přední světlomety jako náhrada stávajících parkovacích světel.

Světelný tok

Renomovaní výrobci dbají na pÅ™edepsaný svÄ›telný tok 1500 lumen u žárovek do pÅ™edních svÄ›tlometů. Jestliže by byl vÄ›tší, bude oslňovat protijedoucí auta, v opaÄném případÄ› nebude osvit dostaÄující. Zajímejte se i o svÄ›telný tok u ostatních svÄ›tel, ten by mÄ›l korespondovat s manuálem vaÅ¡eho vozu. Problematické to bývá u neznaÄkových produktů, kde nemáte jistotu, jak se udávané parametry svítivosti projeví v terénu.

Author: