LED žárovky jsou prakticky bezúdržbové a dlouho vydrží


Rychlý start – nemusíte Äekat, až se zapálí plynná smÄ›s uvnitÅ™ baňky, jakmile dojde v elektronickém obvodu po stisknutí vypínaÄe k propojení obvodu, diody zaÄnou okamžitÄ› emitovat svÄ›telné záření. Odpadá tedy dlouhé Äekání, až se LED žárovka „zahÅ™eje“ na provozní teplotu. Svítí ihned naplno.
Minimální údržba – tato technologie v podstatÄ› žádnou údržbu nevyžaduje, pouze ÄiÅ¡tÄ›ní vlhkým hadříkem a běžnými Äisticími prostÅ™edky. U svítidel s vyšším stupnÄ›m IP krytí, zvláštÄ› proti prachu, postaÄí pouze ÄiÅ¡tÄ›ní vnÄ›jšího povrchu svítidla.rozsvícené stropní svítidlo.jpg
Žádné sklo – veÅ¡keré výrobky na bázi LED diod neobsahují sklenÄ›né baňky, které by se mohly roztříštit na drobné sklenÄ›né úlomky. Skelet LED žárovek, zářivek, reflektorů, panelů a pásků vÅ¡ech tvarů a velikostí je zhotoven z plastu, který v případÄ› nárazu pouze praskne, nebo se odlomí jen jeho Äást. Snižuje se tím nebezpeÄí vážného úrazu, zvláštÄ› tam, kde se pohybují malé dÄ›ti.
Žádné obavy o své zdraví – není zde přítomna ani rtuÅ¥, ani jiné nebezpeÄné prvky, napÅ™. kadmium. Obsah rtuti v kompaktních zářivkách je sice minimální, ale tato svítidla jsou problematická tam, kde se pohybují malé dÄ›ti a domácí zvířata. OsvÄ›tlení na bázi polovodiÄů je v tomto ohledu naprosto bezpeÄné.vláknová žárovka E27.jpg
Specifické výrobky – dnes se již běžnÄ› setkáte s LED moduly k osvÄ›tlení akvárií a terárií, jsou to speciální vodÄ› odolné a prachotÄ›sné výrobky, které jsou bezpeÄnÄ›jší, než kompaktní zářivky. Dříve se běžnÄ› pro tyto úÄely používaly buÄ klasické vláknové žárovky, nebo lineární trubice zářivek, které vÅ¡ak bylo nutno zabezpeÄit vhodným krytem. Takové Å™eÅ¡ení bylo Äasto problematické, u LED diod lze naopak celé svítidlo vytvoÅ™it jako jeden celek s extrémnÄ› dlouhou životností a s IP krytím 68 proti vodÄ›.
Mnoho let v provozu – provozní doba v řádu desítek tisíc hodin je důvodem, proÄ se na tuto technologii zaměřit. V tomto smÄ›ru jim nemůže konkurovat žádný svÄ›telný zdroj.

Author: