Pravidla bezpečnosti jsou jasně daná


Pokud se chceme pohybovat po komunikacích nebo zkrátka jsme jejich souÄástí, je nezbytnÄ› nutné, abychom byli za každých podmínek k vidÄ›ní. To je jen první Äást. Poté ale i my musíme dobÅ™e vidÄ›t. Nejedná se zrovna o brýle, které jsou samozÅ™ejmostí pÅ™i Å¡patném vidÄ›ní, jde spíš o to, že nÄ›která svÄ›tla aut jsou Å¡patnÄ› seřízená, což má dopad na to, že každé bude svítit jiným smÄ›rem a oslňovat protijedoucí Å™idiÄe nebo budou ve svÄ›tlometech Å¡patnÄ› zvolené autožárovky. Pak toho na silnici pÅ™ed sebou skuteÄnÄ› moc neuvidíme. A to nemluvÄ› o tom, když bude svítit pouhé jedno svÄ›tlo. Je sice pravdou, že možná se zareaguje nÄ›co jedoucího, ale koho na dálku ve tmÄ› napadne, že to bude zrovna auto, tohle spíš vypadá na motorku.

světlomat

Žárovka má svůj jasně daný úkol

Do pÅ™edních svÄ›tlometů patří různé druhy autožárovek. V uživatelské příruÄce se vždy nalezne správný typ patice a oznaÄení. Například žárovka H7 je pro použití do pÅ™edních svÄ›tlometů a má na starosti potkávací, dálková a mlhová svÄ›tla. Existuje mnoho výrobců, kteří uvádí tento svÄ›telný zdroj na trh, ale ne vÅ¡echny jsou homologované a také neodpovídající svojí kvalitou. Sice se dají pořídit za menší nákupní cenu, ale na druhou stranu, kolik jich budeme potÅ™ebovat, když budou neustále praskat. ZÅ™ejmÄ› tohle již stojí za úvahu, aby naÅ¡e nákupy nebyly pak dražší, než zakoupení kvalitního produktu, který je na trhu ověřený. Ne na vÅ¡em se dá uÅ¡etÅ™it.

audi

Co dříve bývalo jednoduché, dnes není

PÅ™edevším se jedná o výmÄ›nu autožárovky. Dříve nebyl problém si ji vymÄ›nit prakticky kdekoliv, když náhodou odeÅ¡la do vÄ›Äných loviÅ¡Å¥. Dnes se k ní dostat, je pomalu nadlidský úkol a mnohdy dojde i na lékárniÄku. Výrobci totiž nenechali moc prostoru, abychom se tam vůbec s rukou dostali, poté bude vítÄ›zit menší ruka, která se protáhne do zúžených prostorů, aÄkoliv i ona může pÅ™ijít k újmÄ› nÄ›jakou odÅ™eninou nebo Å¡krábnutím. SamozÅ™ejmÄ› by byla pohodlnÄ›jší cesta, odÅ¡roubovat nárazník a demontovat z vozu svÄ›tlomet, otázkou, zdali je to nejlepší volba. To zÅ™ejmÄ› bude jeden z důvodů, že dnes není nutné s sebou vozit náhradní žárovky, když si je nedokážeme prakticky vymÄ›nit. To ale rozhodnÄ› servisním stÅ™ediskům vadit nebude.

Author: