LED žárovka E27 je nejpoužívanější světelný zdroj v domácnostech


Metrický a Edisonův závit jsou dva nejvyužívanÄ›jší a nejznámÄ›jší závity, které lidstvo zná. Zatímco metrický závit pÅ™evládá ve strojírenské výrobÄ› a v domácnostech se s ním setkáte nejÄastÄ›ji v podobÄ› Å¡roubů a matic, ten Edisonův získal svůj název podle objevitele elektrické žárovky, která doslova zmÄ›nila svÄ›t k nepoznání. Na pÅ™elomu 19. a 20. století se uzavÅ™ela epocha stÅ™edovÄ›ku poÄátkem průmyslové revoluce a dnes si jistÄ› nikdo z vás nedokáže pÅ™edstavit, že bychom v naÅ¡ich příbytcích veÄer co veÄer namísto žárovek zapalovali svíÄky nebo hořící pochodnÄ›.žlutá žárovka
Edisonův vynález žárovky se žhavicím vláknem sice ukonÄil svou epochu do jisté míry násilným způsobem unijními úředníky, ovÅ¡em samotný závit provází lidský život i nadále a bude jeho souputníkem s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností i v budoucnu. KromÄ› kompaktních zářivek je také souÄástí LED žárovek E27 Lightpark.

V Äem se liší technologie LED od baňky s wolframovým vláknem

Zatímco závit zůstává beze zmÄ›n, sklenÄ›ná baňka s odÄerpaným vzduchem a žhavicím vláknem byla nahrazena baňkou z plastu. UvnitÅ™ se nachází elektronika – polovodiÄové souÄástky, řídící Äip a napájecí zdroj, tedy naprosto odliÅ¡ný princip vzniku umÄ›lého svÄ›tla. Tím se ovÅ¡em výraznÄ› zmÄ›nila celá Å™ada vÄ›cí – LED žárovka je mnohem výkonnÄ›jší, nevydává tolik odpadního tepla, má mnohem delší životnost a pro práci vystaÄí s výraznÄ› nižším množstvím elektrické energie. V souÄasné dobÄ› se jedná o nejúspornÄ›jší zdroje svÄ›tla, jež v tomto ohledu pÅ™edÄí i kompaktní zářivky.rozsvícená vláknová žárovka
Výhoda spoÄívá i v plastovém krytu, který může mít libovolný tvar, ale nejÄastÄ›ji napodobuje, snad z nostalgie, původní žárovku. PÅ™i pádu na zem, nebo po nárazu pouze praskne, nebo se Äást plastu odlomí, a tak odpadají starosti se sklenÄ›nými stÅ™epy. Vysloužilé kusy lze odhazovat do běžného elektroodpadu, neobsahují rtuÅ¥ a ani žádné jiné nebezpeÄné chemické látky. Proto je možné ji nasadit bez obav i v dÄ›tském pokoji, pouze musíte pamatovat na bezpeÄí vaÅ¡ich ratolestí dle zásad používání elektrických spotÅ™ebiÄů a svítidel.

Author: