Jak dobře ovládáte své vozidlo?


PoÄet nehod na Äeských silnicích rok od roku stoupá. Podle statistik by se dalo říct, že řízení automobilu, které je pro mnohé z nás běžnou souÄástí každého dne, je jednou z nejnebezpeÄnÄ›jších Äinností, do kterých se můžete pustit. Je tedy na místÄ› se zamyslet nad tím, jak obsluhu svého vozidla skuteÄnÄ› ovládáme. BezpeÄné řízení vozidla totiž zdaleka není jen o tom, jak moc Å¡lapeme na plyn, ale také o tom, v jakém je náš vůz stavu. Ani to bychom rozhodnÄ› nemÄ›li podcenit.

car-1855_640

Když dojde na péÄi o automobil a na jeho technický stav, vÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů odvÄ›tí, že pravidelnÄ› jezdí na prohlídky do servisu. To je jistÄ› skvÄ›lé, ale není to málo?

AÅ¥ už řídíte libovolný automobil, starý Äi moderní vůz, libovolnou znaÄku, tak byste se o nÄ›j mÄ›li umÄ›t v každém případÄ› postarat. To, co vás může na silnici běžnÄ› potkat, se totiž netýká pouze jeho vážné poruchy. Umíte například doplnit vodu v chladiÄi, zjistit hladinu oleje, anebo svépomocí vymÄ›nit autožárovku?

light-2156209_640

Tyto dovednosti byste měli mít ve svém repertoáru již od absolvování autoškoly. A měli byste mít na paměti i to, že jejich zvládnutí souvisí s typem vozu, ve kterém jezdíte.

Například vyměnit prasklou anebo jinak poškozenou autožárovku byste měli okamžitě poté, co tento stav zjistíte. A to platí, ať už se nacházíte kdekoli. Pohybovat se po silnici totiž můžete jen řádně osvětleni.

OvÅ¡em takové osvÄ›tlení automobilu, to může být pro mnohé oříšek. TÅ™eba už jen proto, že se v osobním automobilu nachází hned nÄ›kolik různých typů autožárovek. Liší se pÅ™edevším ty, co patří do pÅ™edních a boÄních svÄ›tlometů – tedy žárovky w5w a typy h7 a h4. A to jeÅ¡tÄ› nemluvíme o vnitÅ™ních kontrolkách. Navíc i tyto jednotlivé typy se mohou na trhu liÅ¡it svým příkonem, napÄ›tím, svítivostí a životností Äi barvou svÄ›tla. Není toho tedy málo, na co je tÅ™eba pÅ™i jejich výbÄ›ru myslet.

Author: