Kruhová zářivka je další z možností kompaktních zářivek


Kompaktní zářivky zná asi každý, zaÄaly se prodávat na pÅ™elomu osmdesátých a devadesátých let a byly první vlaÅ¡tovkou v ÄŒeskoslovensku, která naznaÄila smÄ›r, kterým se spoleÄnost bude ubírat – cestou úsporných energetických opatÅ™ení.osvÄ›tlení galerie

ProÄ se stále daří kompaktním zářivkám

Jsou úsporné – již pÅ™ed tÅ™iceti lety byly uvádÄ›ny jako úsporné zdroje, které mohou nahradit klasické žárovky. Tehdy sice nebyly ceny elektrické energie na takové výši, jako dnes, ale i pÅ™esto se lidé o úsporná opatÅ™ení zajímali. Dnes vlivem mnoha zmÄ›n v konstrukci tÄ›chto zdrojů, pÅ™edevším v luminoforu a elektronice, jež nahradila indukÄní elektromagnetický pÅ™edÅ™adník, je úspora v provozu a poÅ™izovacích nákladech více markantní, což podtrhuje i delší životnost.
Odstín bílého svÄ›tla je volitelný – nÄ›kteří z vás jistÄ› pamatují staré typy se studeným odstínem bílého svÄ›tla, které bylo vhodné pouze do kanceláří, k psacím stolům, a na další pracoviÅ¡tÄ› pro podporu pracovního výkonu. Vývoj luminiscenÄních vrstev https://www.fotoradce.cz/vrstvy-a-masky-v-photoshopu-polopate a plynových náplní trubic vÅ¡ak umožnil dodávat na trh i výrobky v teplé bílé, na níž jsme zvyklí jeÅ¡tÄ› ze starých klasických žárovek. Teplou bílou můžeme umístit do centrálních svítidel, lampiÄek a nástÄ›nného osvÄ›tlení v ložnici, dÄ›tském a obývacím pokoji, zkrátka vÅ¡ude tam kde se chystáme odpoÄívat.
Tvarové možnosti – původní trubice na keramické válcové patici dnes doplňuje rozšířený sortiment dalších tvarových Å™eÅ¡ení, jako jsou spirály, ovály a kruhové zářivky. Tím vzniká zajímavá Å¡kála využití i ve svítidlech bez krytů, což vytváří dojem netradiÄního bytového doplňku. osvÄ›tlení koupelny
Obsah rtuti není důvodem k panice – uvnitÅ™ banÄ›k vÅ¡ech kompaktních i lineárních svítidel zářivkového typu je nutná přítomnost rtuti, ale její obsah je skuteÄnÄ› velmi nízký. PÅ™i poÅ¡kození baňky není nutné panikaÅ™it, ale postaÄí intenzivnÄ› vÄ›trat a sklenÄ›né úlomky posbírat a vložit do uzavíratelné nádoby a co nejrychleji ji dopravit k úložiÅ¡ti nebezpeÄného odpadu.

Author: