Kdy je vhodná zářivka a kdy běžná žárovka


Pro nás je osvÄ›tlení velmi důležité. Jako denní tvorové naÅ¡e oÄi nemají schopnost pÅ™izpůsobit se horším svÄ›tleným podmínkám. Náš životní styl vÅ¡ak vyžaduje, abychom byli aktivní i za tmy, zejména bÄ›hem zimního období, kdy jsou hodiny sluneÄního svitu nejkratší.nezapojená klasická žárovka

Zatímco dříve jsme používali hlavně oheň, dnes máme poněkud jiné možnosti. Těmi jsou žárovka a zářivka. Žárovku zná asi každý, zářivka se do povědomí široké veřejnosti teprve dostává. Přesto mají oba způsoby své výhody i nevýhody. Jaké to jsou? Podívejme se nejprve, na jakém principu pracují-

Žárovka vydává svÄ›tlo tak, že se pomocí elektÅ™iny rozžhaví drátky, umístÄ›né ve vakuu ve sklenÄ›né baňce. Ty pak, když mají dostateÄnou teplotu, vydávají ono nám dobÅ™e známé ostré svÄ›tlo. Zářivka funguje na podobném principu, jen namísto drátků je zde použit plyn. A co to vlastnÄ› pro nás znamená?

Vzhledem k tomu, že plyn má mnohem větší objem než drátek, je jasné, že trvá déle, než se rozžhaví na potřebnou teplotu. U některých starších typů to může být až deset minut, než dosáhne plného jasu. Avšak poté, co plyn dosáhne požadované teploty, je nutný příkon elektřiny oproti žárovce minimální.

Z toho tedy vyplývá, že se hodí hlavnÄ› pro místa, kde je rozsvíceno dlouhodobÄ›. Takových vÅ¡ak v domácnosti příliÅ¡ mnoho nenajdeme. Možná pÅ™i nÄ›kterých příležitostech obývací pokoj v zimním období, ale to je tak vÅ¡e. Úspora penÄ›z za elektÅ™inu je zde tedy minimální, navíc je nutné Äekat, až dosáhne alespoň trochu pÅ™ijatelné jasnosti. Není tedy divu, že i dnes lidé dávají pÅ™ednost klasickým žárovkám.rozsvícená klasická žárovka

Na druhou stranu v provozech, kde se svítí neustále, například z důvodu, že zde nejsou okna, nebo jen malá, se zářivka vyplatí. Příkladem, který zná asi každý z nás, jsou nejrůznější obchody. Dále je pak najdeme v továrnách nebo na chodbách nemocnic.

Avšak nic vám nebrání, abyste si vybrali podle toho, co vám vyhovuje více. Jen si svůj výběr dobře rozmyslete, ať potom nelitujete.

Author: