Kde se používá sodíková výbojka


Není žádným tajemstvím, že my lidé potÅ™ebujeme po západu Slunce umÄ›lé osvÄ›tlení. Zkrátka nemáme oÄi uzpůsobené na to, abychom dobÅ™e vidÄ›li i za zhorÅ¡ených svÄ›telných podmínek. K tomuto úÄelu nám původnÄ› sloužil oheň, který zároveň pÅ™edstavoval i zdroj tepla a pomocníka pÅ™i vaÅ™ení.

Jak vÅ¡ak Å¡el Äas, Å¡el dopÅ™edu i vývoj. Oheň koneckonců nebyl zrovna nejbezpeÄnÄ›jší zdroj osvÄ›tlení. Navíc s rozÅ¡iÅ™ováním mÄ›st bylo nutné zavést i pouliÄní lampy, které by osvÄ›tlovaly cestu chodcům. K tomuto úÄelu původnÄ› sloužily pochodnÄ›, pozdÄ›ji byly nahrazeny plynovými lampami.

vybojka1

PostupnÄ› vÅ¡ak byly svícny a pochodnÄ› nahrazeny žárovkami. Ty se vÅ¡ak ukázaly jako ne příliÅ¡ vhodné pro pouliÄní osvÄ›tlení. Jejich jas byl totiž příliÅ¡ velký a chodce by oslňovaly. To by samozÅ™ejmÄ› nebylo příliÅ¡ vhodné, zvláštÄ› například pÅ™i pÅ™echázení ruÅ¡né ulice.

ŘeÅ¡ením se ukázaly zářivky, tedy sklenÄ›ný prostor naplnÄ›ný plynem, který po dosažení urÄité teploty zaÄal žhnout a vydávat záři. Ta vÅ¡ak nebyla tak intenzivní jako u žárovky, kde je kondenzovaná na malou plochu drátku. Zde byla rozložena na mnohem vÄ›tší plochu a neoslňovala tedy.

Otázkou ovšem bylo, jaký plyn použít. Jako nejlepší řešení se ukázal sodík. Ten vydává typickou modrou záři, než se rozžhaví do běla. K jeho rozehřátí je používána sodíková výbojka. O co se jedná?

Jde o zařízení, upevnÄ›né na obou koncích, které mezi sebou vysílá plynem elektrické výboje. Ty rozkmitají atomy plynu, a to stále rychlejším a rychlejším tempem. Brzy je jejich teplota taková, že zaÄnou žhnout, a žhnou stále více, dokud nedosáhnou plného jasu.

vybojka2

Tento typ osvÄ›tlení jsme mohli potkat na ulicích jeÅ¡tÄ› pomÄ›rnÄ› nedávno. Typický pro nÄ›j byl talířový tvar, kdy vrchní strana byla z tmavého skla, spodní z Äirého. Po zapnutí vydával nejprve zelenomodrou záři, než se jeho teplota zvýšila natolik, že se rozžhavil dobÄ›la.

Dnes jej vÅ¡ak již prakticky nenajdete, možná nÄ›kde na vesnicích. Byl totiž nahrazen úspornÄ›jším a spolehlivÄ›jším typem. A jak bude vývoj postupovat, i ten bude nahrazen jiným. Jakým? To ukáže Äas.

Author: