Znát krásy Ruska se vyplatí


Moskva je krásné mÄ›sto, kterým vÅ¡ak mnoho lidí pohrdá. Rusko je totiž bráno jako nÄ›co podÅ™adného, pÅ™itom právÄ› jeho hlavní mÄ›sto má co nabídnout. Proto není od vÄ›ci vÄ›dÄ›t, za kolik se dají pořídit letenky do Moskvy. Nejsou drahé, avÅ¡ak k nim je tÅ™eba pÅ™ipoÄíst vízum, byÅ¥ už jsou k dispozici urÄité podmínky pro vstup bez víza. Tyto podmínky se vÅ¡ak týkají Petrohradu, nikoliv do hlavního mÄ›sta. Když vÅ¡ak seÄtete ceny letenek a samotných víz, zjistíte, že taková cesta do Ruska nemusí být nikterak drahá. PÅ™itom to, co vÅ¡echno se dá v té oblasti vidÄ›t, je k neuvěření. AÅ¥ už to bude samotná Å™eka protékající mÄ›stem, Chrám Vasila Blaženého nebo tÅ™eba Moskevská Katedrála Krista Spasitele, která je nejvÄ›tším pravoslavným kostel na svÄ›tÄ›, jistÄ› nebudete zklamaní.Rudé námÄ›stí v MoskvÄ›

Jak se sem dostat?

Pro cestující z České republiky je nejpohodlnější cestovat právě z České republiky, ale v rámci úspor není od věci zahrnout do výběru také nedaleká letiště. To platí zejména tehdy, když bydlíte na Moravě nebo ve Slezsku. Jde například o letiště v Polsku, ale také to vídeňské, berlínské, mnichovské nebo třeba bratislavské. Všechna tato místa totiž mohou být skvělý odrazovým můstkem právě do Ruska, konkrétně do Moskvy, samozřejmě za předpokladu, že tam existuje nějaká přímá linka.Pohled na Moskvu skrze řeku

Není to jenom krásné architektuře

Možná si říkáte, proÄ byste se mÄ›li vlastnÄ› do Ruska podívat? Když vás tam nezavede nÄ›jaká pracovní záležitost, možná byste mÄ›li promyslet samotné pamÄ›tihodnosti, kterých je v této zemi mnoho. Navíc, pÅ™i vyřízení víza, by byla Å¡koda vynechat vÅ¡echna ta zajímavá místa, která se v této podceňované zemi nachází.
AÅ¥ už se tedy rozhodnete křížem krážem procestovat samotnou Moskvu, nebo váš výbÄ›r padne na nÄ›jakou jinou zemi, mÄ›li byste vÄ›dÄ›t, že pro vaÅ¡e potÅ™eby bude tÅ™eba pořídit si letenku, která bude osvÄ›dÄená, a skuteÄnÄ› se pomocí ní dostanete na místo urÄení.

Author: