Vítejte v Palermu!


Je jen malé procento Äeských turistů, kteří mohou říct, že nikdy nebyli v jedné z nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jších přímoÅ™ských destinací v EvropÄ›, kterou je hned po Chorvatsku Itálie. Krása této zemÄ› je téměř stejnÄ› vyhlášená, jako její jedineÄná kuchynÄ›, kterou si jen málokdo nezamiluje. Jak byste nemohli milovat výteÄné tÄ›stoviny s rajÄatovou omáÄkou posypané parmazánem, kÅ™upavou ale zároveň nadýchanou pizzu v nespoÄtu možných variant, sladké jemné Tiramisu anebo celosvÄ›tovÄ› známé cappuccino? Budete-li tedy chtít být ve znalostech o Itálii v pÅ™edstihu, zavítejte do kouzelného Palerma, kde jen tak nÄ›kdo z italských turistů nezavítá, což je mimochodem velká Å¡koda. Možná se vám také podaří objevit akÄní letenky. Tak hurá na cestu!

Italské těstoviny

JeÅ¡tÄ› pÅ™ed tím, než se dostaneme k samotným památkám a krásám tohoto italského mÄ›sta, ujasnÄ›me si trochu zemÄ›pisné pomÄ›ry. Palermo se nachází na Sicílii a je jejím hlavním mÄ›stem. Se svými téměř osmisty tisíci obyvateli, jej můžeme oznaÄit za páté nejvÄ›tší italské mÄ›sto, které rozhodnÄ› nikdy nespí, což poznáte ihned po vaÅ¡em příjezdu. Nebude tak dlouho trvat, než vás místní pestrá a energická atmosféra, jež nejvíce pocítíte hlavnÄ› na trzích, kde na vás Äekají nejrůznÄ›jší gastronomické pochoutky a suvenýry, doslova pohltí.

Italské trhy

NejÄastÄ›ji bývá ovÅ¡em Palermo vyzdvihováno díky svým jedineÄným a pÅ™ekrásným památkám a neotÅ™elé architektuÅ™e, která se může v nÄ›kterých místech zdát znaÄnÄ› neudržovaná, ovÅ¡em dýchá starými Äasy a minulostí. Vypíchnout jen pár tÄ›ch nejzajímavÄ›jších památek, které by mÄ›l zdejší turista navÅ¡tívit, je opravdu nelehkou záležitostí. Máte-li ale jen omezený Äas, který zde můžete strávit, nedá se nic jiného dÄ›lat. RozhodnÄ› tedy zavítejte rozlehlou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, Palazzo dei Normanni, v niž se nachází nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jší památka, tedy zachovalá kaple Cappella Palatina, kde narazíte na působivou mozaikovou výzdobu, Královský palác, krásnou barokní katedrálu Chiesa del Gesú anebo barokní námÄ›stí Quattro Canti, neboli námÄ›stí Vigliena, se ÄtyÅ™mi monumentálními fontánami, kde narazíte i na turisty oblíbenou pěší zónu.

Author: