Světelný zdroj mnoha tváří


Pokud bychom se alespoň trochu technicky založeného ÄlovÄ›ka zeptali, co míníme uzavÅ™enou trubicí, která je naplnÄ›ná smÄ›sí různých par a plynů a zasahují do ní dvÄ› nebo více elektrod, zÅ™ejmÄ› by dlouho nezaváhal a odpovÄ›dÄ›l, že máme na mysli výbojku. Od doby, kdy byl tento svÄ›telný zdroj vynalezen, uplynula už hezká řádka let. A za tu dobu si naÅ¡la tato svÄ›tla cestu do mnoha rozliÄných oblastí naÅ¡eho života. Jednou z tÄ›ch prvních známých, které se docela rychle prosadily, je jistÄ› oblouková lampa.
světlo výbojky.jpg
o Tato výbojka byla vynalezena už v první polovině devatenáctého století. Podle některých zdrojů to bylo ale mnohem dříve.
o Její zdokonalení má na svÄ›domí slavný Äeský vynálezce FrantiÅ¡ek KÅ™ižík.
Oblouková lampa byla ale jen pÅ™estupní stanicí k mnohem dokonalejším svÄ›telným zdrojům. Už v první polovinÄ› dvacátého století ji zaÄala pomalu vytlaÄovat klasická žárovka.
vstupní klenba.jpg

Jaký plyn, taková barva

V souÄasné dobÄ› se výbojky vyrábÄ›jí v mnoha různých podobách, a hlavnÄ› v mnoha různých barvách, kterými svítí. Záleží na tom, jakým plynem je výbojka naplnÄ›na a k jakému úÄelu se bude poté využívat.
· Pokud potřebujeme získat bílé až oranžové světlo, pak náplní našeho světleného zdroje bude helium.
– Tento plyn využívají pÅ™edevším umÄ›lci pÅ™i své práci.
– Za urÄitých podmínek může výbojka svítit i modrým, Å¡edým nebo zelenomodrým svÄ›tlem.
Jedním z nejznámÄ›jších svÄ›tel této kategorie je jistÄ› neonová výbojka. S tou se setkáváme ve vÄ›tších mÄ›stech, kde na nás poblikává z různých reklam nebo nás láká jít odevzdat své celoživotní úspory do nÄ›kterého blízkého kasina. Tento technický vynález se ale nepoužívá pouze na klasické svícení. Jestliže se bude jednat o plyn oxid uhliÄitý (CO2), pak je jeho využití v CO2 laserech. Vydává svÄ›tlo modro-bílé až růžové. PÅ™i nižších proudech může být i jasnÄ›jší nežli xenonové svÄ›tlo.

Author: