Pročpak byste neletěli?


Na tom, že dnes lidé kromÄ› cestování po zemi i létají, není vůbec nic pÅ™ekvapivého. O tom, že tu tato možnost je, víme vÅ¡ichni, a mnozí z nás ji nejednou i velice Äasto využívají. A to bez ohledu na to, zda tímto způsobem cestují za zábavou nebo za prací.

Když se chce cestovat do nÄ›jaké odlehlejší destinace, která nabízí možnost pÅ™istání, je let tam vlastnÄ› ideální volbou. Protože jiným způsobem by se ty klidnÄ› i tisíce kilometrů pÅ™ekonávaly jen velice těžko. Zatímco let je daleko rychlejší a pohodlnÄ›jší. A jak dokazují statistiky, pÅ™inejmenším v naÅ¡ich konÄinách i nepopiratelnÄ› nejbezpeÄnÄ›jší. A je logické, že jsou lidé, kteří nepoužívají leteckou dopravu jenom k cestám do exotických dálek, ale klidnÄ› i na bližší místa.

stojící letadlo

OvÅ¡em jakkoliv je létání samé pozitivum, pÅ™ece jenom se tu najde i nÄ›co, co lidem nemusí být zrovna sympatické. A to je cena. Letenky pochopitelnÄ› nÄ›co stojí, a nemusí jít vůbec o pakatel. Platí se tu za pohonné hmoty, ale i za nároÄnou údržbu tÄ›chto strojů, jež musí být v dokonalém stavu, platí se tu za personál i za využití letiÅ¡Å¥ a toho, co na nich bývá pÅ™i letech využíváno. A platí se i danÄ›, pochopitelnÄ›.

Jenže co když chce ÄlovÄ›k nÄ›kam letÄ›t, ale na žádné drahé letenky nemá? Má se tento zříci svých snů jenom proto, že není dostateÄnÄ› zámožný?

vzlet letadla

NemÄ›l by. Protože i pro chudší lidi se tu leckdy najde Å™eÅ¡ení. KromÄ› tradiÄních a ne právÄ› levných letenek jsou k dispozici tÅ™eba i ty úplnÄ› nejlevnÄ›jší letenky z Prahy, ty, jež dokážou tÅ™eba i zarazit svojí nízkou cenou. Cenou, která je neuvěřitelná, ale pÅ™esto můžete věřit, že je platná.

Někdy se zkrátka aeroliniím nepodaří vyprodat všechna místa v jejich letadlech, a pak se tyto na poslední chvíli snaží prodat, co se ještě dá, třeba i za pakatel. Aby z toho aspoň něco měly. A ten, kdo takovou lacinou nabídku objeví a využije, tak může cestovat velice výhodně. I když by na letenky za obvyklé ceny neměl.

Author: