Parametry svítidel pro LED žárovky


Při pořizování svítidla do domácnosti musíte brát ohled na vlastnosti osvětlovacího zdroje a také na jeho umístění. Co by vás mělo zajímat v první řadě, jestliže zvolíte nejmodernější technologii – LED diodová světla?

osvícení

VýhÅ™evnost svÄ›telného zdroje – průchod elektrického proudu spotÅ™ebiÄem vyvolává tepelné záření a týká se to pochopitelnÄ› i osvÄ›tlovací techniky. Typickým neekonomickým ohřívadlem byla žárovka s wolframovým vláknem, ta pÅ™eměňovala elektÅ™inu na teplo z 80 procent a pouhá jedna pÄ›tina zbývala na svÄ›tlo. ZnaÄné teplo vydává i kompaktní zářivka a nejménÄ› tepla vyzaÅ™ují LED diodové žárovky, zářivky a panely. Množství vydávaného tepla je také rozhodující pro volbu samotného svítidla, které musí být zabezpeÄeno napÅ™. proti požáru, zvláštÄ› u dÅ™evÄ›ných konstrukcí stropů a stÄ›n nÄ›kterých dÅ™evostaveb. Oblíbená jsou rovněž svítidla zabudovaná v podlaze, tam jsou vhodné právÄ› LED žárovky, o něž se nespálíte pÅ™i naÅ¡lapování bosými chodidly.

Stupeň ochranného krytu – každé svítidlo musí výrobce oznaÄit tzv. stupnÄ›m krytí IP. Podle toho rozpoznáte, zda můžete techniku využít pouze v interiéru, nebo ji zatížit povÄ›trnostními vlivy. První Äíslice od nuly do Å¡estky vás informuje o odolnosti proti prachu a průniku pevných Äástic, druhé Äíslo od nuly do devítky znamená odolnost proti vodÄ› a vlhkosti. Čím vyšší Äíslo, tím vÄ›tší odolnost. NÄ›která svítidla jsou dokonce urÄena pro režim v blízkosti vodních zdrojů nebo přímo pod vodní hladinou.

textura

SpotÅ™eba elektÅ™iny vs. životnost – tyto dva parametry vás budou zajímat pravdÄ›podobnÄ› ze vÅ¡eho nejvíce. Cena elektÅ™iny totiž stoupá a pravdÄ›podobnÄ› tento trend potrvá i v budoucnu, a tak se každá kilowatthodina poÄítá. NejvÄ›tší úspory dosáhnete právÄ› zmiňovaným vhodným polovodiÄovým svítidlem, moderní Äipy a diody se totiž vyznaÄují velmi nízkou spotÅ™ebou a vysokým výkonem. Důležitou roli hraje také jejich životnost, která pÅ™esahuje i 50 tisíc hodin, a návratnost investice se pohybuje v řádu mÄ›síců.

Author: