Na Vás si nepřijdou, je to tak


Asi se Váš podnik nějak kácí, nebo co. Co ten Váš šéf zase chce? No, že chce uspořit nějakou tu korunu z provozních nákladů, to je přece normální. A že přijde za Vámi, jako za podnikovým elektrikářem? To je zcela přirozené! Přijít na to, jak ušetřit za spotřebu elektrické energie je přece Vaše parketa.

Tak se nedivte a pomozte.

No jo. Že se příliÅ¡ nezajímáte o osvÄ›tlení výrobních hal a kanceláří v podniku, který Vám dává chleba? To ale není od Vás hezké. HlavnÄ›, že doma máte senzaÄní kruhové zářivky 2gx13, LED žárovky v každé místnosti. A pÅ™i roÄním vyúÄtování si jen mnete ruce radostí, že jste zase uspoÅ™ili!

Äernobílá nostalgie

Kdybyste s návrhem LED osvÄ›tlení podniku pÅ™iÅ¡el hned, jeÅ¡tÄ› byste byl pochválen. A tÅ™eba i pÄ›knou odmÄ›nou! Ale možná byste neuspÄ›l, viÄte? To by musel šéf slyÅ¡et i z jiných úst výhody takového úsporného osvÄ›tlení. To proto, že by se mu nelíbila poÄáteÄní investice.

Přesto se chopte úkolu.

Inu. Šéf ale za Vámi pÅ™iÅ¡el, tak se můžete blýsknout návrhem nového osvÄ›tlení, které bude spoÅ™it provozní náklady. Ukažte mu, že jste muž na svém místÄ›. Že svému Å™emeslu rozumíte. NaÄrtnÄ›te mu:

  • umístÄ›ní LED reflektorů nad výrobní stroje,
  • LED zářivek do výrobních hal na strop,
  • senzaÄní kruhové zářivky s paticí 2gx13, které se budou hodit na chodby, nebo do sprch,
  • trubicové zářivky do kanceláří,
  • a nakonec LED panely do zasedací místnosti.

Ten bude koukat, jak vÅ¡emu dokonale rozumíte a víte, o Äem mluvíte. Šéf bude rád, že má ve svém týmu spolehlivé odborníky. A když mu jeÅ¡tÄ› sdÄ›líte, že i na osvÄ›tlení venkovních ploch jsou výborné sodíkové, nebo rtuÅ¥ové výbojky, bude uchvácen a lapen VaÅ¡imi vÄ›domostmi.

kulatý tunel

Nyní staÄí jen spoÄítat.

Ono až dojde na sumu za nové úsporné osvÄ›tlení, možná se šéf zaÄne cukat. Ale vždyÅ¥ nemusí okamžitÄ› poÅ™izovat vÅ¡echno najednou, že jo? StaÄí jen pro zaÄátek do haly a ke strojům. Ale nakupte hlavnÄ› ty elegantní kruhové zářivky 2gx13, protože to se pak bude zamÄ›stnancům ve sprchách pÄ›knÄ› sprchovat za úžasného svÄ›tla!

Author: