LED žárovky v domácnostech převažují


Bavit se dnes o žárovkách, které pracují na principu žhavení wolframového vlákna, https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/probudte-se-cislo-6-2016-prosinec/byssova-vlakna-morskych-mlzu/ prakticky postrádá smysl. Tam, kde jeÅ¡tÄ› svítí, odebírají znaÄné množství elektrického proudu, jsou nehospodárné a uplatní se spíše mezi chovateli plazů v teráriích. Plazi jsou totiž závislí na dodávce tepla z vnÄ›jšího prostÅ™edí, nejsou to teplokrevní živoÄichové a staré žárovky pÅ™eměňují elektÅ™inu pÅ™edevším na tepelnou energii. Na svÄ›tlo tak zbývá pouhých 20 procent z celkového elektrického příkonu.
Vláknové žárovky jsou historickou relikvií, připomínající dobu dávno minulou, pro mnohé z nás s jistým nostalgickým ohlédnutím za okamžiky, které bychom mohli nazvat „retro stylem“. Za pár let se stanou muzejním artefaktem a cenným předmětem sběratelských rarit.

žárovka

Čím dnes svítit

Otázka, co dnes naÅ¡roubovat do objímek a patic svítidel, se toÄí kolem dvou nejÄastÄ›ji využívaných svÄ›telných zdrojů v domácnostech – technologie LED žárovek a kompaktních zářivek. PÅ™ipomeňme si jejich základní vlastnosti:

Kompaktní zářivky – pracují na principu shodném s klasickými lineárními zářivkovými trubicemi, uvnitÅ™ se nachází luminiscenÄní vrstva a elektronický tzv. pÅ™edÅ™adník, který řídí celý proces pÅ™emÄ›ny elektrické energie na svÄ›tlo. Moderní zdroje tohoto typu již nevykazují takové nedostatky, jako jejich pÅ™edchůdci, neblikají a nábÄ›h na plný výkon probÄ›hne za velmi krátkou dobu.

světlo

LED svítidla – technologie na principu polovodiÄů se v souÄasné dobÄ› ujímají vedení a zaujímají nejvÄ›tší objem svÄ›telných zdrojů v domácnostech a na pracoviÅ¡tích. Jejich pÅ™ednostmi jsou velmi dlouhá životnost, enormnÄ› nízká spotÅ™eba elektÅ™iny, znaÄný barevný rozsah vÄetnÄ› podání barev bílého svÄ›tla v teplých nebo chladných odstínech. Vývoj různých typů svítidel na stejné platformÄ› se zaměřil i na výkonné reflektory, které mohou nahradit i stávající sodíkové výbojky veÅ™ejného osvÄ›tlení.

Author: