Kvalitní venkovní svítidlo


Zásobovali jste svou domácnost moderními úspornými zářivkami, a nyní jeÅ¡tÄ› pÅ™emýšlíte nad tím, jak vyÅ™eÅ¡it osvÄ›tlení v exteriéru? Je jasné, že na osvÄ›tlení venkovních prostor jsou kladeny jiné nároky než na domácí svícení. Je potÅ™eba, aby tyto prvky dokázaly svítit patÅ™iÄnÄ› déle, a hlavnÄ› mnohem silnÄ›ji. Optimálním Å™eÅ¡ením pro venkovní svícení bude právÄ› sodíková výbojka, která splní vÅ¡echny požadavky, které na venkovní svícení máte.

žárovka zblízka

Mlha nebude mít šanci

Sodíkové zářivky si dokážou poradit i s nepříznivým poÄasím. UrÄitÄ› vás potěší, že prostor bude skvÄ›le osvÄ›tlený například i v mlze nebo v nepříznivém poÄasí, jako je tÅ™eba silný déšť. Nemusíte se tedy bát, že byste nevidÄ›li na cestu. Tyto výbojky jsou založené na principu emise sodíkových par, díky Äemuž je můžeme Å™adit k nejúÄinnÄ›jším zdrojům svÄ›tla vůbec. UrÄitÄ› vás také potěší fakt, že mají velmi dlouhou životnost a budou vám spolehlivÄ› svítit tÅ™eba až dvacet tisíc hodin, což je obrovsky dlouhá doba.

věž elektřiny

ü Bude svítit až 20 000 hodin

ü NejúÄinnÄ›jší zdroj svÄ›tla, vysoký mÄ›rný výkon

ü DobÅ™e viditelné i v mlze a za nepříznivého poÄasí

Nesmírnou výhodou tÄ›chto svítidel je také jejich velmi nízká cena, která je vzhledem k jejich výkonu naprosto pÅ™ekvapující. Získejte tedy kvalitní osvÄ›tlení a uÅ¡etÅ™ete pÅ™itom hromadu penÄ›z, s tÄ›mito výbojkami to nebude žádný problém. PÅ™i výbÄ›ru konkrétního kusu vybírejte také samozÅ™ejmÄ› i podle výrobce, nakupujte jen takové elektroinstalaÄní, které jsou ověřené a které vám mohou zaruÄit stoprocentní kvalitu bez kompromisů.

Vhodné na sportoviště i do veřejných prostor

Tyto výbojky nachází uplatnění nejenom na vaší zahradě a terase. Mohou být využiti například i na osvětlení veřejných prostor nebo dokonce sportovišť. Světlo vyzařující z těchto výbojek je opravdu silné, proto si poradí bez problému i s takovýmito výzvami.

Author: