Krásné Benátky uprostřed laguny


MÄ›sto je postaveno z vÄ›tší Äásti na vodÄ› a turisty láká velké množství kanálů, které nahrazují cesty a chodníky, roztomilých úzkých uliÄek pro pěší, mostů a krásných architektonických skvostů. Pastvou pro oÄi jsou i tradiÄní loÄky – gondoly s veselými gondoliéry, bez kterých se v Benátkách daleko nedostanete. ProjížÄky na gondole už k Benátkám prostÄ› patří.

benátky

I přes návaly turistů si ve městě najdete romantické a klidné místo.

Pokud se do Benátek vypravíte, poÄítejte s tím, že je to nejdražší mÄ›sto v zemi. Například 40 minut na mÄ›stské gondole vás vyjde na 80 euro pÅ™es den a na 100 euro veÄer a v noci.

V Benátkách mají úžasný karneval a v dobÄ› jeho konání mÄ›sto doslova praská ve Å¡vech. Starobylá tradice se zde udržuje od 11. století a k vidÄ›ní zde jsou tisíce nádherných masek. Celá akce vždy zaÄíná na námÄ›stí sv. Marka a po každoroÄním „letu andÄ›la“ se celá akce pÅ™esune do vÅ¡ech koutů starého mÄ›sta, kde tradiÄní veselí pokraÄuje 10 dní. Termín karnevalu se vÄ›tÅ¡inou stanovuje pár dní pÅ™ed PopeleÄní stÅ™edou. Na tuto akci bývají hotely rezervované i rok pÅ™edem.

benátky1

PÅ™i procházce mÄ›stem urÄitÄ› zajdÄ›te i ke Canal Grande a pusÅ¥te se po vodÄ›. PrávÄ› tady nasajete tu nejlepší romantickou atmosféru. Benátky jsou malé, a tak se ani nemůžete ztratit.

Ve mÄ›stÄ› narazíte na každém rohu na muzeum Äi galerii, tak jako ve vÅ¡ech italských mÄ›stech. Pokud jste nadÅ¡enci prohlídek, v Benátkách si pÅ™ijdete na své. Na vstupenky zde existuje Venezia Unica City Pass, ale moc velké slevy neposkytuje, tak si její pořízení zvažte.

MÄ›sto nabízí i prostor pro romantické veÄeÅ™e. Místní kuchynÄ› je pravým gastronomickým zážitkem.

Do Benátek se můžete dostat i letecky. Pokud chcete letenky benátky se slevou, musíte si je obstarat s velkým předstihem. U Benátek jsou dvě letiště: větší Marco Polo a trochu dál je malé letiště Treviso.

Author: