Kdy je LED žárovka vhodná?


Nejprve je nutné si říci, jaký rozdíl má LED žárovka oproti té klasické, že ovlivňuje její použití. AÄkoliv totiž plní stejnou úlohu, rozhodnÄ› se jí nezhostí stejným způsobem. Je to dáno samotným principem, na kterém fungují, stejnÄ› jako typem jejich konstrukce.
klasická zapnutá žárovka
Nejprve se podívejme na rozmÄ›ry. Zatímco klasický typ má hruÅ¡kovitý tvar, LED toho typu, o kterém je Å™eÄ, je tvoÅ™en obvykle dvÄ›ma trubkami, pÅ™ekrytými obvykle průhledným krytem. Je tedy jasné, který z nich více vyÄnívá do prostoru. A to může být v nÄ›kterých situacích až nebezpeÄné. Platí to zejména pro veÅ™ejné budovy.

VezmÄ›me si například nejrůznÄ›jší továrny, kde se manipuluje s velkými, objemnými přístroji a kde je Äasto nutné pÅ™evážet vozíky plnÄ› naložené zbožím. Ty si nemohou dovolit, aby se zachytili za visící lustr. To by mohlo vést nejen k jeho poÅ¡kození, ale také k poÅ¡kození daného zařízení Äi zboží a dokonce i k úrazu. A to samozÅ™ejmÄ› nikdo riskovat nechce.

Dále je tu způsob, jakým svítí. Zatímco klasický druh je tvoÅ™en sklenÄ›nou baňkou, ve které jsou umístÄ›ny dráty, mezi kterými probíhá výboj, trubiÄky LED svítidel jsou naplnÄ›ny plynem, který se působením elektÅ™iny rozžhaví. Co to vÅ¡ak pro nás znamená?

Zatímco u klasického druhu máme ostré svÄ›tlo, soustÅ™edÄ›né do jednoho bodu, u druhého typu je svit rozptýlenÄ›jší a ne tak intenzivní. https://www.ef-czech.cz/ils/courses/ef-language-courses/intensive-course/ To se hodí pÅ™edevším například v nemocnicích, kde se Äasto pÅ™eváží pacienti vleže. A rozhodnÄ› by pro nÄ› nebylo příjemné, kdyby jim pÅ™i průjezdu chodbou každou chvilku svítilo ostré svÄ›tlo do oÄí.

Je zde sice fakt, že u plynu chvíli trvá, než se rozehřeje natolik, aby dosáhl plného jasu, v případě nemocnice to však příliš nevadí, neboť zde jsou na většině chodeb světla rozsvícena neustále. Podobně je tomu například v obchodech, kde navíc plochý tvar chrání zákazníky před tím, aby do ní narazili.řada žárovek v knihovně

Je tedy vidět, že navzdory jejich oblibě jsou místa, kde se klasická žárovka zkrátka neuplatní. Naštěstí se již nemusíme spoléhat pouze na ni, a jak jsou vyvíjeny stále lepší a dokonalejší modely, bude nahrazována stále více. Možná se i ona jednou stane minulostí.

Author: