K Philips Hue patří i pohybová čidla


Philips Hue je pro mnohé z nás neznámým pojmem, ale staÄí bližší seznámení s tímto produktem, a bude vám jasné, že dokáže se svÄ›tly v domácnosti doslova kouzlit. Má k dispozici nesÄetné funkce a jednou z nich je i inteligentní detektor pohybu. Jaký je rozdíl mezi „obyÄejným“ Äidlem, které zaznamenává pouhý pohyb, a „inteligentním výrobkem“?chytrá domácnost ze smartphone.jpg

ÄŒidla pohybu

S pohybovými Äidly jsme se již setkali pÅ™ed více než tÅ™iceti lety. ZaÄaly se objevovat zpoÄátku v průmyslových objektech, ale velký zájem veÅ™ejnosti nastal až distribucí halogenových reflektorů s pohybovými senzory pro osvÄ›tlování exteriéru – přístupových cest do domu, garáže, na zahradách apod. Jedná se pochopitelnÄ› o Äidla elektronická, ale nikoli inteligentní. Pouze vykonávají „primitivní“ sepnutí spínaÄe pÅ™i zaznamenání pohybu osob, vozidel Äi zvířat a nelze od nich oÄekávat nic jiného.
Zařízení Philips Hue Lightpark.czumožňuje další nástavbu – lze je nastavit tak, aby se uvádÄ›la do provozu pouze v urÄitém režimu – buÄ v nastaveném Äase, anebo v závislosti na denním svÄ›tle, kdy není žádoucí, aby se pÅ™es den svÄ›tlo rozsvÄ›celo, když to není nutné. Zároveň lze tuto funkci zkombinovat se stmíváním, což oceníte zejména v noci, napÅ™. cestou z ložnice na WC. V polospánku by jistÄ› nebylo příjemné naplno rozsvícené svÄ›tlo v pÅ™edsíni, systém Hue to zařídí tak, jak jej naprogramujete, tedy napÅ™. rozsvícení bude probíhat s plynulým nábÄ›hem – zpoÄátku půjde o velmi slabé intimní osvÄ›tlení a v případÄ› potÅ™eby se pak svit zintenzivní.smart home.png
Z funkÄních technických parametrů bychom mÄ›li zmínit podstatné vlastnosti – pÅ™edevším zvládne zachytit pohyb ve smÄ›rovém úhlu do 100 stupňů, a to až na vzdálenost 4,5 metru. SnímaÄ lze nainstalovat prakticky kamkoli do interiéru, ale není zabezpeÄený proti vodÄ›, vlhkosti a prachu, nemÄ›li bychom jej tedy vystavovat povÄ›trnostním vlivům. Může být umístÄ›ný i pod venkovní pergolou, ale ne vystavený přímému působení deÅ¡Å¥ových srážek.

Author: