Jaký rezervační systém je nejférovější

V době pandemie koronaviru se mimo jiné v určitých oborech začal mnohem více využívat rezervační systém Fitness rezervace. To platí především u služeb, kde je na každého zákazníka předem vymezený čas. Je však pravdou, že těchto systémů je více, a zdaleka ne všechny jsou si rovny. Vybrat ten nejlepší tedy není snadné.

Klasikou je provedení rezervace po telefonu. Zákazník zvedne sluchátko, zavolá na příslušné číslo a domluví se s pracovníkem na termínu, kdy může přijít. Je to ten nejpřímější způsob a výhodu máme i v tom, že jej mohou bez problému využívat i lidé, kteří nejsou příliš technicky zdatní. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že tento způsob není nijak rychlý, především pak pro pracovníka, který jej vyřizuje.

rezervace po telefonu

Na podobném principu pak máme rezervování pomocí SMS. To je rychlejší, neboť jen napíšeme své jméno a případné další údaje a pošleme jej na určené číslo. Obratem nám pak přijde, že termín máme rezervován. Zde vše probíhá automaticky, takže nedochází k vytížení pracovníků. Problém je, že si nemůžeme vybrat konkrétní den či čas.

Poněkud lepší možnosti nabízí e-mail. Zde napíšeme naše požadavky a pošleme jej za uvedenou adresu. Pro pracovníky je to náročnější, neboť musí každý z nich přečíst a zaregistrovat. Pokud se k některému dostanou později, může se stát, že vybraný termín už bude zabraný.

placení zálohy při rezervaci

Zdaleka nejrozšířenější je však online rezervace. Ta probíhá přímo na webových stránkách dané firmy. Zákazník zde vyplní formulář a následně jsou mu nabídnuty volné termíny, ze kterých si může vybrat. Vše je poměrně jednoduché a celý proces je automatický. Nevýhodou je, že zvláště pro staré lidi to může být příliš složité.

Výběr tedy záleží na tom, o jakou konkrétní službu se jedná, jaké jsou technické možnosti firmy a také na cílové skupině zákazníků. Podle toho je potřeba vybrat, kterou variantu zvolíme, aby byla lehce zvládnutelná nejen pro nás, ale především pro naše zákazníky. Bez nich se totiž neobejdeme.

Author: